Onderzoek: bijna geheel Noord-Holland kan worden verwarmd met oppervlaktewater

18-08-2020 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie#ruimte

Bijna alle gebouwen in de provincie Noord-Holland kunnen op een duurzame manier worden verwarmd door gebruik te maken van de grootste warmtebron die de provincie rijk is: warmte uit oppervlaktewater. Maar liefst 96% van alle woningen en andere gebouwen in de waterrijke provincie kan hiermee van warmte worden voorzien. Nog eens 2% van de ruim 1,5 miljoen gebouwen kan worden aangesloten op warmte uit afvalwater, laat de provincie weten.

De provincie baseert zich op een onderzoek naar de warmtebronnen in Noord-Holland en de mogelijkheden om in de toekomst gebouwen te verwarmen. Het onderzoek is in opdracht van de provincie uitgevoerd.

Verwarmen én koelen

De zogenoemde thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is overigens niet alleen geschikt voor het verwarmen, maar ook voor het koelen van gebouwen en woningen. TEO maakt gebruik van de temperatuurverschillen van het oppervlaktewater gedurende de seizoenen. In de zomer wordt warmte uit het water opgeslagen, bijvoorbeeld in een warmte- en koudeopslaginstallatie. ’s Winters kan juist koude worden opgeslagen.

Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt gebruik gemaakt van de warmte van rioolwater, warmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering en warmte die vrijkomt bij rioolgemalen.

Alternatieven voor handvol wijken

In slechts 6 van de 449 wijken in Noord-Holland lijken de waterwarmtebronnen te ver van de wijken te liggen om effectief te worden benut. In deze wijken kan worden gekeken naar duurzame alternatieven.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Momenteel werken gemeenten aan de Transitievisie Warmte, die eind 2021 klaar is. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan en in welk tempo. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak.