Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Noord-Holland vraagt Europese steun voor waterstofplannen

26-11-2021 Nieuws #duurzaamheid#economie#energietransitie

Het Noordzeekanaalgebied rond Amsterdam kan samen met Noord-Holland Noord een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een op waterstof gebaseerde economie in Nederland. Om de waterstoftransitie in deze regio echt van de grond te krijgen, zijn echter Europese maatregelen nodig. Deze boodschap kreeg Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, te horen in IJmuiden, waar hij was op uitnodiging van de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

In deze gebieden van de provincie komen vraag en aanbod samen, waardoor hier de overgang naar een duurzame vorm van energie een enorme impuls kan worden gegeven. Europese regelgeving is nodig om ervoor te zorgen dat groen staal en duurzame brandstoffen worden gestimuleerd. Ook is financiële ondersteuning nodig en een versnelling van de aanleg van een Europese waterstofproductie en –infrastructuur.

Deze bevindingen zijn samen met een rapport van de Amsterdamse Haven over het stimuleren van de import van groene waterstof aangeboden aan Samsom, die samen met Timmermans werkt aan de Europese Green Deal-plannen. Samsom was in IJmuiden om van overheden en ondernemers te horen hoe in Noord-Holland wordt gewerkt aan de verduurzaming van energie.

Investeren in productie en transport

Zowel in de kop van Noord-Holland als in het Noordzeekanaalgebied zijn plannen voor de productie van waterstof. Naast Tata Steel wil de Amsterdamse Haven investeren in de productie en het transport van waterstof. In de haven is al veel expertise rond het vervoeren en opslaan van brandstoffen. De haven is nu nog de grootste benzinehaven ter wereld.

Tata Steel, Schiphol en andere bedrijven in het Noordzeenakaalgebied hebben samen 220 kton waterstof nodig in 2030 en zelfs 555 kton in 2035. Deze schaalgrootte is ongekend in Europa. Door in te zetten op waterstof vermindert niet alleen de uitstoot van CO2, maar wordt ook de luchtkwaliteit beter.

Lees meer op de website van de provincie Noord-Holland.