Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Nieuwe manier van slim laden: elektrische auto’s gebruiken meer zonne- en windenergie

23-05-2023 Nieuws #duurzaamheid#mobiliteit

Een nieuwe manier van laden zorgt ervoor dat elektrische auto’s meer wind- en zonnestroom kunnen benutten. Op deze manier is minder stroom uit gas- en kolencentrales nodig, daalt de CO2-uitstoot en wordt het elektriciteitsnetwerk minder belast. De nieuwe duurzame techniek van TotalEnergies wordt sinds deze maand gefaseerd uitgerold in het netwerk van openbare laadpalen in Nederland.

TotalEnergies is de eerste aanbieder in Nederland die deze techniek inzet op het gehele openbare netwerk. De beheerder beschikt hier over een snel groeiend netwerk van 13.000 laadpunten, waarvan het grootste deel in Friesland en de regio Noordwest: Noord-Holland, Flevoland Utrecht, projectbureau MRA-Elektrisch. De implementatie gaat in goed overleg met deze regio’s.

Slimmer laden

Nederland was al bekend met het zogenoemde ‘slim laden’. De vraag naar stroom is immers niet op elk moment van de dag gelijk. Om ’s avonds tijdens piekuren de vraag naar elektriciteit op te vangen, is nu nog fossiele stroom uit gas- en kolencentrales nodig. Tegelijkertijd is de vraag naar stroom tijdens daluren in de middag of in het weekeinde soms zo laag, dat wind- en zonne-installaties meer opwekken dan nodig is. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar worden afgestemd door het laden van elektrische auto’s te verplaatsen naar een gunstiger moment.

De nieuwe techniek voorziet hierin. Wanneer veel stroom uit zon en wind beschikbaar is, verhoogt de beheerder het vermogen van de laadpalen. Daardoor kunnen elektrische auto’s meer en sneller laden. Slimme techniek zorgt ervoor dat auto’s die al langere tijd aan het laden zijn als eerste minder vermogen krijgen wanneer minder groene energie beschikbaar is. Zo ondervinden auto’s die nog veel energie nodig hebben geen hinder van slim laden. Het systeem stuurt op deze manier op CO2-besparing en stimuleert het gebruik van energie uit zon en wind.