Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Nieuwe fase in netcongestie op agenda in MRA-samenwerking

03-11-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

De toegang tot het elektriciteitsnet komt steeds verder onder druk te staan. De netbeheerders signaleren dat Nederland hiermee een ‘volgende fase’ in gaat. Zonder ingrijpende maatregelen vertragen de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland, waarschuwt netbeheerder TenneT.

In de provincie Noord-Holland is de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet voor grootverbruikers inmiddels bereikt. Dit betekent een voorlopige stop voor grootverbruikers die een nieuwe of verzwaarde aansluiting willen op het elektriciteitsnet. De provincie laat weten zich zorgen te maken. Eerder al had Tennet aangegeven dat de maximale capaciteit voor levering van elektriciteit in de Flevopolder was bereikt. In beide gevallen is de aankondiging gekoppeld aan de boodschap dat het nog jaren gaat duren voor het elektriciteitsnetwerk voldoende is uitgebreid om aan de sterk groeiende vraag te kunnen voldoen.

Samenwerking in de regio

Bij de oplossing van de netcongestie is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) slechts indirect betrokken. De verantwoordelijkheid ligt immers primair bij het Rijk, de netbeheerders en de provincies. Zowel in Noord-Holland als in Amsterdam bestaat een taskforce energie-infrastructuur, waarin de provincie, respectievelijk de gemeente Amsterdam, samen met de netbeheerders werkt aan een aanpak om de problematiek beheersbaar te houden.

In de taskforce energie-infrastructuur Noord-Holland gebeurt dat via drie sporen. Ten eerste pakken de provincie, de netbeheerders en betrokken gemeenten de belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk aan. Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken en tot slot wordt gezocht naar slimme oplossingen die efficiënt of beperkt gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk.

Agendering in de MRA

De problematiek van de netcongestie raakt ook aan discussies op allerlei MRA-tafels. De netcongestie beïnvloedt immers niet alleen het ondernemings- en vestigingsklimaat in negatieve zin, maar belemmert ook de mogelijkheden van ondernemingen om hun productieprocessen te verduurzamen en om ons mobiliteitssysteem te elektrificeren. De netcongestie vormt daarnaast een bedreiging voor de woningbouwplannen in onze regio, omdat op sommige plekken nu weliswaar nog wel woningen kunnen worden gebouwd, maar niet de daarbij behorende voorzieningen als scholen en supermarkten. Ten slotte vergroot de netcongestie ook de ruimtelijke puzzel die op tafel ligt in de NOVEX MRA. Om de netcongestie aan te pakken, moeten immers op allerlei plekken onderstations, middenstations en nieuwe hoogspanningskabels worden aangelegd.

Het is daarom van belang om het vraagstuk van de netcongestie ook op de verschillende MRA-tafels te bespreken. Niet om daarin de rol van provincies en gemeenten over te nemen, maar om de consequenties van de netcongestie onder ogen te zien en te bespreken waar de samenwerking in de MRA kan helpen om de aanpak van de netcongestie te versnellen.