Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Nationale aanpak moet Nederland internationale koploper duurzame digitalisering maken

18-10-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

Om de toenemende digitalisering duurzamer te maken, is een integrale, landelijke aanpak nodig die een einde maakt aan versnipperd overheidsbeleid. Daarvoor pleit de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) in een manifest, dat is aangeboden aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

De NCDD komt voort uit het initiatief LEAP van de Amsterdam Economic Board, waarbij ook de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn betrokken. De nieuwe coalitie werkt in een publiek-private samenwerking verder aan de ambities.

Transitie versnellen

De coalitie van ruim zeventig organisaties wil met overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart opstellen. Op deze manier moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en moet de ecologische voetafdruk van ons digitale systeem worden geminimaliseerd.

Internationaal koploper

Door het ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen, moet Nederland internationaal koploper worden op het gebied van duurzame digitalisering, aldus de coalitie.

Energiezuiniger en slimmer

Door de toenemende digitalisering creëren, verzenden en bewaren we steeds meer data. Dit dataverkeer wordt gefaciliteerd door netwerken en datacenters. De MRA huisvest de meeste en grootste datacenters van het land. Met de groei van de data-economie en de toenemende schaarste op het energienet groeit de noodzaak om de digitale infrastructuur energiezuiniger en slimmer te maken. De digitale infrastructuur is immers essentieel voor de Nederlandse economie.

Kansen benutten op een verantwoorde manier

Minister Adriaansens juicht het manifest van de NCDD toe. ‘Goed dat diverse partijen in de digitale sector het initiatief hebben genomen om digitalisering en verduurzaming hand in hand te laten gaan’, zegt de bewindsvrouw. ‘We willen de kansen van digitalisering voor onze maatschappij en economie benutten, maar wel op een verantwoorde manier. Daarom is het belangrijk om hierop in te zetten.’