Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA werkt met Versnellingshuis aan circulaire economie

22-04-2024 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie#samenwerken

Heel Nederland circulair in 2050: dat is de ambitie van het Versnellingshuis – Nederland Circulair.
Deze ambitie past heel goed bij het streven van de MRA de regionale economie meer circulair te maken. Daarom wordt de MRA nieuwe ‘bewoner’ van Versnellingshuis. ‘Met de ondertekening van de samenwerkingsverklaring legt de MRA de samenwerking van onze regio met het Versnellingshuis vast. Zo maken we samenwerking met andere regio’s en partijen eenvoudiger’, weet Marten Boels, grondstoffenregisseur bij de MRA.

In het Versnellingshuis is kennisdeling voor alle deelnemers cruciaal. Innovatieplatformen, financiële dienstverleners, adviesbureaus en netwerken van ondernemers bundelen hun krachten. Kennis en expertise wordt zo gedeeld met elkaar door samen te kijken naar subsidies en projecten. Om op die manier de kansen te vergroten voor regionale ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam om hun circulaire doelen te behalen.

Logische samenwerking
De samenwerking met het Versnellingshuis past bij de ambities op het terrein van circulaire economie, zoals onder meer beschreven in de MRA Agenda en de Uitvoeringsagenda voor het programma Circulaire economie binnen de MRA. Het was een logische samenwerking.

Marten Boels tekent samenwerkingsovereenkomst Versnellingshuis namens MRA

Marten Boels (op de foto) .’De afspraken met het Versnellingshuis passen bij onze uitvoeringsagenda circulaire economie en dragen bij aan versnelling van het behalen van onze ambities’.

Kennisdeling en uitwisseling
Belangrijk onderdeel van kennisdeling is de uitwisseling van casussen van ondernemers die circulaire belemmeringen ervaren. Dat kan gaan over kennis over financiering van circulaire businessmodellen, wet- en regelgeving of contact met de juiste samenwerkingspartners.  Het Versnellingshuis bevordert digitale kennisdeling via een besloten LinkedIn, Nieuwsbrieven, toolkits, en de speciale Versnellingspartnertool op versnellingshuisce.nl. Daarnaast zijn er evenementen waarbij deelnemers kennis uitwisselen en meedenken over de koers. Zo is er elk half jaar een netwerkdag.

Sterk punt: casussen
Een sterk punt van Versnellingshuis is dat deelnemers casussen uitwisselen die ondernemers in de circulaire economie een stap verder kunnen helpen. De MRA wil dan ook de eigen goede voorbeelden delen met andere regio’s. Zoals de stappen die gezet zijn op gebied van circulaire inkoop, circulair textiel en de verduurzaming op bedrijventerreinen.


Over Versnellingshuis
Versnellingshuis is in februari 2019 gelanceerd en is een samenwerking van het Ministerie van IenWVNO-NCW/MKB-NederlandHet Groene Brein en MVO Nederland. Samen vormt het een groot netwerk van partijen en loketten, waaronder RVO.nl. Een netwerk waar de MRA dus nu ook deel van uitmaakt.

Meer weten?
Lees de samenwerkingsovereenkomst en stel uzelf op de hoogte hoe wij samen de circulaire economie in de regio versnellen. Meer over Versnellingshuis vindt u op de website.