MRA University woensdag 24 juni: Kees Vendrik (Triodos Bank) over een duurzame reset van de economie

09-06-2020 Nieuws #duurzaamheid#economie#MRA University

De coronacrisis legt substantiële tekortkomingen van ons huidige economische en sociale systeem bloot. Dat stelt Kees Vendrik, hoofdeconoom van de Triodos Bank. Hij pleit daarom voor een revisie, een ‘reset’ van onze economie. Onderdeel van deze reset is het vegroenen van belastingstelsels en investeringsplannen voor ‘Green Deals’.

Maar hoe bekostigen we een mogelijke MRA Green Deal? Hoe is de rolverdeling tussen de EU, het Rijk, bedrijven en regio’s rond de herstelmaatregelen in de coronacrisis? Hoeveel financiële ruimte hebben bedrijven en overheden eigenlijk in het licht van mogelijke bezuinigingen in de toekomst? En zijn harde bezuinigingen onvermijdelijk om de schade van de coronacrisis te kunnen betalen?

Op deze en meer vragen gaat Kees Vendrik woensdag 24 juni tijdens een online college van MRA University.

Kijk mee op woensdag 24 juni van 16:30 tot 17:30 uur

Het online college van Kees Vendrik vindt woensdag 24 juni  plaats van 16:30 uur tot 17:30 uur. Deelname aan het webinar is gratis. Gebruik de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 886 – 4329 – 0345.

Over Kees Vendrik

Behalve hoofdeconoom van Triodos Bank is Kees Vendrik lid van de Eerste Kamer (namens GroenLinks). Daarnaast is hij verbonden aan het Sustainable Finance Lab, dat zich richt op een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten.

Vanuit deze posities heeft Vendrik de afgelopen tijd in diverse gremia zijn opinie gegeven over de in zijn optiek noodzakelijkheid van een duurzaam economisch herstel.

Over MRA University

MRA University biedt elke week, normaal gesproken op dinsdag van 16:30 tot 17:30 uur, online en interactieve colleges van wetenschappers en belangrijke denkers aan beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en bestuurders van bedrijven en overheden om beter te kunnen begrijpen wat de impact is van de coronacrisis op de regio Amsterdam en hoe we daarop kunnen reageren.

De reeks webinars van MRA University richt zich op de gevolgen van de coronacrisis die cruciaal zijn voor de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij om onderwerpen die hun urgentie tijdens en na de coronacrisis zullen behouden zoals arbeidsmarkt, bouwen en wonen, mobiliteit, circulaire economie en energietransitie. MRA University wordt georganiseerd door de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam.

Planning

  • dinsdag 30 juni – Valerie Frissen (Universiteit Leiden) over data en social change
  • donderdag 2 juli – Afscheidscollege Rijk van Ark, directeur Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Eerdere edities kunt u terugkijken op deze pagina over MRA University.

Suggesties?

Welke wetenschapper moeten we écht vragen voor volgende edities van MRA University? Stuur een e-mail naar events@amecboard.com.