MRA Toerisme krijgt subsidie vanuit Interreg Europa-programma

15-02-2023 Nieuws #Europa#toerisme

De MRA heeft voor het project ‘Tourism in Balance’ een subsidie van ruim 2 ton gekregen vanuit het Interreg Europa-programma. Dit programma wordt vanuit de EU gebruikt voor het stimuleren van ruimtelijke en regionale ontwikkelingen. De MRA heeft in samenwerking met andere Europese partners (Tallinn, Rome, Andalusië, Brasov, Krakow, BUAS Breda) de subsidie binnengehaald voor kennisontwikkeling en –deling rondom toerisme.

Tourism in Balance

Zoals de laatste jaren bijvoorbeeld in Amsterdam goed te zien is, is op meerdere plekken binnen Europa het toerisme uit balans geraakt. Steeds vaker hebben bewoners van grote Europese toeristische steden overlast van toeristen, en de voorspellingen zijn dat het toerisme in de komende jaren flink door zal blijven groeien wereldwijd. Dit stelt de verschillende Europese regio’s voor grote uitdagingen voor de toekomst.

Met het project ‘Tourism in Balance’ is het de bedoeling om met de eerder genoemde partners van elkaar te leren en te experimenteren met wat helpt tegen de negatieve gevolgen van toerisme. Het project duurt in totaal 4 jaar, en draagt bij aan kennisuitwisseling tussen de verschillende partners.