Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA-stand drukbezocht op Provada 2022

17-06-2022 Nieuws #bouwen en wonen#economie#ruimte

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) was op 14, 15 en 16 juni met een eigen stand vertegenwoordigd op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Het thema van de beurs was dit jaar ‘Act now for a better tomorrow’. Met bijna 25.000 bezoekers was het wederom een drukbezochte editie.

De beurs gaf drie dagen gelegenheid tot netwerken, inspiratie opdoen en kennis delen. De inhoudelijke bijeenkomsten waar de MRA aan deelnam in de fora waren een groot succes. De ondertekeningen en netwerkborrels die op onze eigen stand plaatsvonden waren goed bezocht. De thema’s houtbouw, klimaatadaptief bouwen, Bereikbare Steden en de Verstedelijkingsstrategie zijn middels diverse uitingen en persoonlijke gesprekken onder de aandacht gebracht. De maquettes van onder meer de Zuidas en Haarlem trokken veel bezoekers.

Het thema van de beurs voldeed volop aan de verwachting en bleek in veel gesprekken en panels aan de orde van de dag te zijn: alleen wanneer we de handen ineenslaan, kunnen we de gezamenlijke uitdagingen tot een goed resultaat brengen.