MRA doet nieuwe kabinet aanbod voor nationaal herstel uit coronacrisis

26-05-2021 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) doen het nieuwe kabinet het aanbod om samen op te trekken bij een duurzaam economisch en maatschappelijk herstel uit de coronacrisis. Dat kan door te investeren in het aanpakken van de woningnood en bereikbaarheid, in innovatie rond de energietransitie en in onderwijs. Dat schrijft MRA-voorzitter Femke Halsema in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Het belang van deze investeringen reikt verder dan de MRA, schrijft Halsema in de brief, die mede is ondertekend door vicevoorzitter Franc Weerwind, burgemeester in Almere, en de commissarissen van de Koning in Noord-Holland en Flevoland. ‘Investeren in de MRA geeft nationaal ruimte voor wonen, bereikbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen.’

Aanbod van de MRA

Het aanbod van de MRA behelst concreet de bouw van 250.000 woningen voor 2040, het werk maken van de omslag naar een duurzame, circulaire en toekomstbestendige economie, een essentiële rol in de bereikbaarheidsopgaven van Nederland en investeringen in de energietransitie, onder meer in ontwikkelingen rond waterstof.

De woningbouwopgave past in de visie van de MRA op de ontwikkeling van een polycentrische metropool, waarin verstedelijking plaatsvindt in centrumgemeenten. Dit is mogelijk als het Rijk noodzakelijke investeringen doet in bereikbaarheid. ‘Met name uitbreidingen aan het metronetwerk met het sluiten van de Amsterdamse metroring en de oostkant (IJmeerlijn) zijn van groot regionaal en nationaal belang’, schrijven de MRA-bestuurders. Zij noemen het besluit over het Groeifonds met de bijdrage aan het verlengen van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol ‘een goede basis voor verdere afspraken’.

Aantrekkingskracht

De MRA-overheden wijzen er in hun brief op dat de regio goed is voor een aandeel van ruim 20% in de nationale economie. ‘De (internationale) aantrekkingskracht, met de duurzame innovatiekracht, sociaal evenwicht en culturele vernieuwing, van onze regio is onverminderd groot.’ Dat geeft een heel goede uitgangspositie, maar die positie is niet vanzelfsprekend en vergt aanhoudende aandacht en inspanningen, is de boodschap aan de informateur. De MRA-overheden gaan in de opmaat naar het nieuwe kabinet hierover graag het gesprek aan met de informateur. ‘Laten we het beste in elkaar naar boven halen!’

Brief MRA aan informateur

Lees hier de brief van de samenwerkende overheden in de MRA aan informateur Mariëtte Hamer: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/05/Brief-MRA-aan-informateur-mei-2021.pdf