Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA doet nieuw kabinet aanbod voor aanpakken ‘grote opgaven van Nederland’

24-01-2024 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) willen schouder aan schouder met het nieuwe kabinet ‘als bondgenoten’ werken aan de toekomst van Nederland. In een brief aan de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer biedt het samenwerkingsverband een pakket van mogelijkheden aan voor het aanpakken van de grote opgaven van het land. De brief is ondertekend door MRA-voorzitter Femke Halsema (burgemeester van Amsterdam) en de beide vicevoorzitters Arjen Gerritsen (commissaris van de Koning in de provincie Flevoland) en Arthur van Dijk (commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland).

In de brief wordt uiteengezet dat de MRA met een bijdrage van meer dan 20% aan de nationale economie (bruto binnenlands product) onmisbaar is en vol kansen ‘voor de grote opgaven waar we in ons land voor staan’. Samen met het Rijk en met elkaar werkt de regio aan een toekomstbestendige en evenwichtige metropool, met stevige ambities op het gebied van woningbouw, mobiliteit en innovatie.

Het beoogde bondgenootschap staat wat de MRA betreft in de kern voor een goed bestaan voor iedereen met meer betaalbare en bereikbare woningen, een sterke economie en adequate oplossingen voor de energie-infrastructuur.

Afspraken over woningbouw

In de periode tussen 2020 en 2030 kunnen in de MRA in totaal 175.000 woningen worden gebouwd. Tussen 2030 en 2050 kunnen hier nog 150.000 woningen bij komen. ‘We bouwen aan een polycentrische metropool, met bereikbare, leefbare en sociale verstedelijking door de hele regio’, schrijven de voorzitter en vicevoorzitters van het MRA Bestuur. Ze doen daarbij een beroep op het Rijk. ‘We zijn eerlijk: voor het realiseren van deze aantallen hebben we ook de rijksoverheid nodig, niet alleen financieel, maar ook voor effectieve regelgeving. Gezamenlijke afspraken zijn een voorwaarde.’

Investeren in vernieuwing van economie

De sterkste groei van de economie vindt plaats in de Brainport Eindhoven en in de MRA, stellen de bestuurders vast. ‘Dat is goed voor heel Nederland. We moeten investeren in vernieuwing van onze economie om bij de top te blijven horen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof en digitalisering.’ Niet alles kan en moet in de regio’s met de grootste groei. ‘Wij willen graag met u in gesprek over hoe we heel Nederland inzetten voor onze toekomst.’

Oplossingen voor netcongestie

Een acuut probleem is echter de netcongestie. De MRA-bestuurders spreken van een ‘bedreiging voor de ambities op het gebied van woningbouw, en zeker ook voor werk en economische ontwikkeling’. Ze wijzen erop dat in delen van Almere al geen ruimte meer is op het elektriciteitsnet en dat forse ingrepen nodig zijn om te voorkomen dat woningbouw, de vestiging van nieuwe bedrijven en de verduurzaming stilvallen. De MRA werkt zelf aan oplossingen en wil die samen met het Rijk intensiveren en versnellen.

Lees hier de brief van de MRA-bestuurders die is verstuurd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.