MRA als koploper geselecteerd voor het ‘Circular Cities and Regions Initiative’ in Europa

03-11-2022 Nieuws #circulaire economie#Europa

MRA is door de Europese Commissie geselecteerd om deel te nemen aan de ‘Circular Cities and Regions Initiative’ (CCRI). Het CCRI is opgericht als onderdeel van het EU Actieplan voor de circulaire economie en heeft als doel om de circulaire transitie in Europese steden en regio’s te versterken. Het verleent 30 geselecteerde steden en regio’s, waaronder dus de MRA, de komende vier jaar ondersteuning bij hun koploperspositie op het gebied van circulaire economie. Dit sluit goed aan bij de grote ambities in de MRA agenda rond circulaire economie.

Financieringsmogelijkheden

Door de selectie als koploper, kan de MRA gebruik maken van de kennis, ervaring en tools van andere voorlopers op het gebied van circulaire economie. Het CCRI-initiatief biedt de MRA praktische informatie over de financieringsmogelijkheden vanuit de EU voor circulaire projecten. Expert webinars, werkgroepen en “peer-to-peer” bieden de mogelijkheid kennis en best practices rond circulaire economie te delen.

Belangenbehartiging

MRA geeft met deelname aan de CCRI uitvoering aan de onlangs in het platform Economie vastgestelde MRA-lobbyagenda Circulaire Economie. Bestuurlijk trekker Robbert Berkhout en gedeputeerde Rosan Kocken trekken samen op om in Europa de belangen van de MRA rond circulaire economie goed te behartigen.

Meer informatie over het initiatief en de activiteiten is te vinden op de CCRI-website,. Hier kunt u zich ook abonneren op de CCRI-nieuwsbrief. U kunt ook de CCRI LinkedIn-groep volgen. Ook kunt u contact opnemen met: Yolanda Schmal (Provincie Noord-Holland), schmaly@noord-holland.nl of Najat Azogagh (MRA-directie), n.azogagh@amsterdam.nl