Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Modelbepalingen helpen gemeenten met beleid voor deelmobiliteit

13-03-2024 Nieuws #mobiliteit#smart mobility

Gemeenten die aan de slag willen met deelmobiliteit kunnen vanaf nu gebruikmaken van een aantal modelbepalingen voor hun lokale beleid. Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit, waar het MRA-platform Smart Mobility aan deelneemt, wil met deze set modelteksten de groei van deelvervoer ondersteunen.

Met de standaardteksten kunnen gemeenten hun beleid sneller en beter vormgeven. Dit maakt het aanbod van deelmobiliteit eenduidiger, wat de drempel verlaagt voor (toekomstige) gebruikers. Het initiatief van Natuurlijk!Deelmobiliteit is een antwoord op de uitdagingen die gemeenten tegenkomen bij het opstellen van regels voor deelmobiliteit. Zij gebruiken hierbij vaak voorbeelden van andere gemeenten, waardoor er minder ruimte is voor vernieuwing. Terwijl nieuwe ontwikkelingen juist vragen om voortdurende aanpassingen in wetgeving. De modelbepalingen helpen gemeenten om regels op het thema deelmobiliteit te standaardiseren en goed op elkaar af te stemmen. Het draagt bij aan de bouw van een landelijk en samenhangend netwerk van deelvervoer.

Samenwerking van overheden

De modelbepalingen zijn een product van het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit. Hierin werken gemeenten, regionale overheden en het Rijk samen aan de versnelling van deelmobiliteit in Nederland. Dit doen zij door samen met de markt een samenhangende aanpak en regie van overheden te ontwikkelen. Het MRA-platform Smart Mobility is partner in dit programma.

‘We hebben vanuit onder meer de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam input gegeven en ervaringen gedeeld om tot de modelteksten te komen’, zegt José van der Plaat, thematrekker Mobility as a Service (MaaS) en deelmobiliteit bij de Vervoerregio Amsterdam. ‘In Natuurlijk!Deelmobiliteit verbindt ons platform de uitdagingen in de regio aan de landelijke opgave van het programma door mee te denken en werken in deelprojecten.’ Behalve het maken van de modelbepalingen zijn dat projecten als ‘Deelmobiliteit in landelijk gebied’ en ‘Inclusieve deelmobiliteit’. Van der Plaat: ‘Daarnaast zitten we in de programmaraad van Natuurlijk!Deelmobiliteit. In deze rol vertegenwoordigen we de regio en onze partners, en helpen we hen om de producten, zoals de modelbepalingen, te vertalen naar regionale en lokale uitdagingen.’

Webinar op 18 juni

Samen met Natuurlijk!Deelmobiliteit roept het MRA-platform Smart Mobility gemeenten op om actief aan de slag te gaan met de modelbepalingen. Hun ervaring met de daadwerkelijke invoering en actuele ontwikkelingen op het gebied van deelvervoer worden gebruikt om de modelbepalingen regelmatig bij te werken. Tijdens het webinar ‘Modelbepalingen deelmobiliteit in de praktijk’ op 18 juni (14.30-16.00 uur) wil Natuurlijk!Deelmobiliteit de eerste ervaringen ophalen en antwoord geven op praktijkvragen van gemeenten. Houd hiervoor de LinkedIn-pagina van het programma in de gaten: https://www.linkedin.com/company/natuurlijk-deelmobiliteitnl/.

Hulp nodig?

Heb je als medewerker van een gemeente vragen over Natuurlijk!Deelmobiliteit of heb je hulp nodig bij het gebruik van de modelbepalingen? Of andere hulp op het gebied van deelmobiliteit? Neem dan contact op met José van der Plaat: j.vanderplaat@vervoerregio.nl.

Download de modelbepalingen

Hier kunt u de modelbepalingen downloaden (pdf).