Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Deelmobiliteit: Minister Harbers informeert Tweede Kamer over nationale samenwerking

06-06-2024 Nieuws #mobiliteit#samenwerken#smart mobility

Deelmobiliteit of deelvervoer is een verzamelterm voor alle vervoermiddelen met meerdere gebruikers waarbij de gebruiker ook de bestuurder is, maar niet de bezitter; denk aan deelauto’s of deelscooters. Samenhangend beleid ontbrak. Daarom zijn gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk dit jaar een Nationaal Samenwerkingsprogramma gestart, Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D) waaraan ook het MRA platform Smart Mobility deelneemt. De minister informeerde de Tweede Kamer eind mei over de voortgang.

Waarom is deze samenwerking nodig?

Deelmobiliteit helpt om stedelijke bouwopgaven mogelijk te maken en houdt de stad en de regio leefbaar en bereikbaar. Daarnaast kan er effectiever en efficiënter beleid voor deelmobiliteit gevoerd worden op zowel lokaal en regionaal als landelijk niveau. Bijvoorbeeld om het gebruik van deelmobiliteit in de deur-tot-deur-reis eenvoudiger en herkenbaar te organiseren voor de reiziger. Maar ook om een duidelijker (investering)perspectief te geven.

Het programma richt zicht op:

  • harmoniseren van beleid
  • gezamenlijk onderzoek
  • delen van kennis in bijvoorbeeld gezamenlijke projecten

Deelvervoer en OV

Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer en lid van het MRA-platform Mobiliteit, vindt dat mensen meer alternatieven moeten hebben voor (tweede) autobezit in stad en regio: “Het is belangrijk dat we een sterke combinatie van deelvervoer en ov aanbieden. En daarbij nu ook landelijk stappen gaan zetten met deelvervoer. Vanuit het platform Smart Mobility MRA nemen wij deel aan de Programmaraad en aan de werkgroepen van N!D. Met die vertegenwoordiging dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van deelmobiliteit zowel in stedelijk en regionaal als landelijk gebied. We verrijken elkaar en brengen elkaar verder met als gezamenlijk doel: bijdragen aan duurzame mobiliteit”, zo vertelt zei in een artikel op de website van Smart Mobility MRA.

Modelbepalingen voor gemeenten

Onderdeel van het plan zijn onder meer de modelbepalingen die eerder dit jaar zijn gepubliceerd. Deze geven gemeenten handvatten om deelvervoer op een uniforme manier te organiseren. Zo weet de markt beter waar die aan toe is waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten.