Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Miljoenenimpuls voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie

10-01-2023 Nieuws #economie

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (‘artificial intelligence’) krijgt een impuls door een bijdrage van € 25 miljoen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor het programma Robust, een initiatief van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), onder leiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In dit programma werkt de universiteit samen met 51 partners uit bedrijfsleven, overheid en de kennissector.

Robust richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van betrouwbare en uitlegbare AI-technologie voor maatschappelijk relevante vraagstukken in de zorg, de logistiek, de media, voeding en energie. Het totale budget voor het programma bedraagt ruim € 87 miljoen. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt hieraan bij. Het kabinet heeft de ambitie om internationaal voorop te lopen bij de ‘mensgerichte’ ontwikkeling en toepassing van de digitale sleuteltechnologie AI.

Onder de paraplu van Robust worden de komende tien jaar 17 nieuwe publiek-private labs opgestart, die onderdeel worden van het ICAI, dat daarmee doorgroeit naar 46 labs. Dit jaar trekt Robust 85 promovendi aan. Na vijf jaar volgt nogmaals een wervingsronde voor 85 promovendi. Daarmee wordt bijgedragen aan het behouden van talent voor Nederland.

Uniek programma

De ontwikkelingen binnen Robust kennen internationaal geen vergelijking. ‘Wat Robust uniek maakt, is dat de nieuwe labs niet alleen zullen bijdragen aan economische en technologische doelen, maar ook aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, gericht op het verminderen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering’, zegt Maarten de Rijke, programmaleider van Robust en hoogleraar Artificial Intelligence and Information Retrieval aan de UvA. ‘Een belangrijke pijler binnen alle projecten is het optimaliseren van betrouwbare AI-systemen voor kwaliteiten als nauwkeurigheid, deugdelijkheid, herhaalbaarheid, veerkracht, uitlegbaarheid en veiligheid.’

AI is een systeemtechnologie die raakt aan alle aspecten van de maatschappij, licht De Rijke toe. ‘Daarom is het van belang om de ontwikkeling en inzet van AI-technologie tot een breed gedragen verantwoordelijkheid te maken. Robust werkt samen met regionale maatschappelijke partners door heel Nederland, in het bijzonder met start-ups en het mkb.’