Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Miljoenen van EU voor verduurzamen van transport

22-06-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#Europa#mobiliteit

Nederland ontvangt ruim € 125 miljoen aan Europese subsidie voor de aanleg en het verbeteren van transportinfrastructuur. Met het geld kunnen projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan het verduurzamen van transport. Het gaat om projecten rond spoorwegen, binnenvaart en luchtvaart, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De subsidie komt uit de zogenoemde Connecting Europe Facility, waarvoor de Europese Commissie € 6,2 miljard beschikbaar heeft gesteld. Daarvan is € 3,6 miljard bestemd voor projecten in West-Europa.

Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn aanvragen gehonoreerd. Zo is ruim €70 miljoen toegekend op grond van de aanvraag van spoorbeheerder ProRail voor het programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam Centraal Station. Het Havenbedrijf Amsterdam ontvangt ruim €2 miljoen voor een studieproject ter voorbereiding van de bouw van een kade bij IJmond, die in de toekomst wordt gebruikt voor de ontvangst, de montage en het onderhoud van windturbines. Ook is subsidie toegekend voor projecten van Transavia, KLM en Schiphol voor het verder automatiseren en efficiënter en duurzamer maken van het luchtverkeersbeheer.