Metropoolregio Amsterdam en Europa

De Metropoolregio Amsterdam streeft ernaar tot de top drie meest innovatieve regio’s van Europa te behoren. Om onze regio gezonder, groener en slimmer te maken, zijn innovatieve oplossingen nodig. Onderlinge en Europese samenwerking zijn hiervoor van groot belang. De MRA zet daarom actief in op Europa.

De Europese Unie is een belangrijke politieke bestuurslaag. Europese regelgeving werkt door op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Naast regelgeving biedt Europa ook kansen op kennisdeling, samenwerking met andere regio’s en subsidiemogelijkheden. Door een actieve Europese inzet kan de MRA tegelijkertijd kennis halen en brengen, en zo haar internationale positie versterken.

De thema’s uit de MRA Agenda hebben een Europese dimensie en dragen bij aan de Europa 2020 strategie van slimme, duurzame en inclusieve groei. Om kennis op te doen of om subsidies voor projecten binnen te halen, is onderlinge samenwerking vereist. Via de MRA kunnen projecten en best practices Europees worden opgeschaald en de resultaten kunnen vervolgens worden gedeeld in de gehele regio. Zo profiteren alle gemeenten uit de MRA van de Europese inzet. De twee hoofdthema’s waar de MRA zich momenteel Europees op richt, zijn circulaire economie en digitale connectiviteit. De Amsterdam Economic Board legt hierbij voor de MRA de link met bedrijven, kennisinstellingen en netwerken uit de regio en uit Europa.