Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Metropoolredactie: unieke samenwerking in medialandschap

11-01-2023 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

Drie publieke omroepen beginnen maandag 16 januari met een gezamenlijke Metropoolredactie. De omroep van Noord-Holland (NH), Omroep Flevoland en de Amsterdamse omroep AT5 brengen gezamenlijk nieuws over gemeente-overstijgende onderwerpen die spelen in de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De omroepen constateren dat de samenwerking in de MRA steeds meer invloed krijgt op de levens van de bijna 2,6 miljoen inwoners van de regio. Deze ontwikkeling vraagt volgens de omroepen om extra aandacht. Metropoolredacties zijn niet uniek, maar de samenwerking van drie omroepen in één redactie is uitzonderlijk.

Grensverleggend

In de MRA bundelen dertig gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam hun kennis en ambities. De drie omroepen belichten en onderzoeken grootstedelijke onderwerpen als wonen, toerisme, vervoer, energie en landschap. Letterlijk en figuurlijk een grensverleggend initiatief. Op de websites van de omroepen komt een apart Metropool-platform waar gezamenlijke producties worden gepubliceerd.

Ondersteuning MRA

De MRA ondersteunt de realisatie van de Metropoolredactie deels financieel. Met de omroepen zijn heldere afspraken gemaakt om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen. Het MRA Bestuur stelt dat geen sprake is van samenwerking, maar van onafhankelijke journalistieke programmering.

Grootstedelijke ontwikkelingen

NH-directeur David Vink: ‘De Metropoolredactie is een unieke journalistieke samenwerking van drie omroepen die allemaal te maken hebben met de grootstedelijke ontwikkelingen die binnen de MRA besproken worden.’