Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Metropolitane fietsroutes goed op weg

15-04-2021 Nieuws #mobiliteit

Een fietsbrug in Halfweg, een vernieuwd fietspad in Almere en een opgeknapt fietspad in Amstelveen. Allemaal voorbeelden die bijdragen aan één aantrekkelijk netwerk van metropolitane fietsroutes in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2025 is er een netwerk van deze routes, waarlangs fietsers vlot tussen de dorpen en vanuit de steden de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering en veiligheid.

‘Met deze projecten krijgen we nog meer fietsroutes en een betere kwaliteit. Alles voor de fietser!’, zegt Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer en vicevoorzitter van het MRA-platform Mobiliteit. ‘Het is belangrijk dat er een goed regionaal fietsnetwerk is’, zegt ook Bram Diepstraten, wethouder in Velsen. ‘Vergeet daarbij niet de fietsverbindingen over het water en de belangrijke rol van veerverbindingen voor fietsers in onze waterrijke regio.’

In 2018 ondertekenden de Vervoerregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en Rijkswaterstaat een intentieverklaring om deze routes te realiseren. Onlangs verscheen de voortgangsrapportage 2020.

Resultaten in de regio

De voortgangsrapportage laat over het afgelopen jaar een aantal mooie resultaten door de hele regio zien. Enkele voorbeelden:

• In Halfweg is de fietsbrug bij de oude Suikerfabriek aangelegd samen met  twee fietsstraten;
• Van het Spoorbaanpad in Almere is weer een deel vernieuwd. Het gaat om 1,3 kilometer in totaal langs Literatuurwijk en Hogekant;
• In Amstelveen is op de Sportasroute het verzakte deel tussen de Zetterij en de Noorddammerlaan eind 2020 aangepakt; 
• Op de fietsroute langs de Amsterdamse Zuidas is het laatste stuk bij de Parnassusweg met de kruising van de Fred Roeskestraat klaar;
• Het Brettenpad, tussen Amsterdam Sloterdijk en het Westerpark, is over een lengte van een kilometer verbreed en van nieuw asfalt voorzien door Vattenfall, tijdens werkzaamheden aan het warmtenet;
• Aan de Amsterdamse Binnenring zijn de Weteringschans Oost en de Sarphatistraat Zuid als fietsstraten ingericht. Vlak bij het Amsterdamse Centraal Station is de Westerdokskade heringericht met een breed fietspad in twee richtingen;
• In het grote project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol-Aalsmeer zijn de eerste deelprojecten opgeleverd, met de fietsvoorzieningen op de rotonde Zwarteweg in Aalsmeer en de fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug.

Onderdeel van de MRA Agenda

De uitvoering van de Metropolitane Fietsroutes Amsterdam behoort tot één van de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda 2020-2024. De Vervoerregio Amsterdam is coördinator van deze lijn. Bestuurlijke trekkers namens het MRA-platform Mobiliteit zijn Marja Ruigrok en Bram Diepstraten.

Meer informatie: Voortgangsrapportage 2020 Metropolitane Fietsroutes.