Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

04-08-2020 Nieuws #duurzaamheid#mobiliteit#MRA-E

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De rijksoverheid is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met zes regio’s, die samen het land bestrijken. MRA-E is een van deze regio’s.

Sinds 2012 werken de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Almere aan het stimuleren van elektrisch vervoer, onder de naam MRA-Elektrisch. Zij doen dit voor ongeveer tachtig gemeenten in de drie provincies.  

Belangrijke rol overheden

In 2030 rijden in heel Nederland naar verwachting zo’n twee miljoen elektrische auto’s. De komende drie jaar trekt het Rijk 15 miljoen euro uit om de samenwerking in de zes regio’s te versnellen. Voor de regio die MRA-E bestrijkt, gaat het om 2,2 miljoen euro.

‘Dit levert veel slagkracht op, hard nodig voor een succesvolle uitrol van het openbare laadnetwerk’, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland. ‘Ongeveer 70% van de elektrische rijders moet op straat laden. Voor overheden is dus een belangrijke rol weggelegd. De zes regio’s zorgen er nu samen voor dat al die noodzakelijke laadpunten er komen.’

MRA-E voorbeeld voor andere regio’s

MRA-E dient als voorbeeld voor de andere regio’s, waar een vergelijkbare samenwerking wordt opgezet. Elke regio stelt een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) op. In dit plan van aanpak staat bijvoorbeeld hoeveel extra laadpunten naar verwachting nodig zijn en hoe snel die kunnen worden geplaatst. Het gaat om de volgende zes regio’s:

  1. Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (MRA-E)
  2. Groningen, Friesland en Drenthe
  3. Overijssel en Gelderland
  4. Noord-Brabant en Limburg
  5. Zuid-Holland en Zeeland
  6. G4-steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

Lof van staatssecretaris

In januari uitte staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infractructuur en Waterstaat al haar lof over de samenwerking binnen MRA-E. ‘Heel inspirerend om te zien dat er zulke sterke samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal. Dat betekent dat je je auto net zo makkelijk moet kunnen laden als je mobiele telefoon.’