MapitOut toont woonlocaties in MRA binnen gewenste reistijd

04-06-2020 Nieuws #bouwen en wonen#economie#mobiliteit

Stel dat u een huis zoekt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), dan is het goed om te weten hoe ver het reizen is vanaf uw mogelijke nieuwe huis naar uw werk. Of naar een basisschool. Met de auto, de fiets of het openbaar vervoer. De MapitOut-tool geeft u hier snel en eenvoudig inzicht in.

Deze interactieve kaart van de MRA is aanvankelijk ontwikkeld voor internationale werknemers die in onze regio komen werken om hen bewust te maken van de woonmogelijkheden en de korte reisafstanden in de MRA. Maar ook als huidige metropoolbewoner kunt u hier uw voordeel mee doen.

English text below

Zoekcriteria

De gebruiker van de kaart kan bijvoorbeeld aangeven maximaal een uur met het openbaar vervoer naar het werk te willen reizen en tegelijkertijd op maximaal een kwartier fietsafstand te willen wonen van een basisschool. Het overlappende gebied dat de kaart vervolgens laat zien, is het gebied waarbinnen een huis kan worden gezocht dat aan beide zoekcriteria voldoet.

Engelstalige informatie

Internationale werknemers hebben vaak onvoldoende zicht op de mogelijkheden in de MRA en richten zich in hun zoektocht naar een woning vaak alleen op Amsterdam. De tool is een onderdeel van een pakket aan Engelstalige informatie waarin de MRA online wordt gepresenteerd als één gebied: Living in the Amsterdam Area. Dit project is uitgevoerd in opdracht van de MRA en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kaart voor iedereen in Nederland

Hoewel de tool in eerste instantie is ontwikkeld om internationale werknemers inzicht te bieden in de korte reistijden in de MRA is de kaart door iedereen te gebruiken. De kaart werkt voor heel Nederland en biedt daarbij de mogelijkheid om bijvoorbeeld alle scholen in een gebied te bekijken, inclusief de websites.

Brede inzetbaarheid van de tool

De kaart wordt ‘open source’ aangeboden, zodat de tool breder kan worden ingezet voor andere doelgroepen en functies waarbij inzicht in bereik binnen een gewenste reistijd een rol speelt. Met vragen of suggesties kunt u contact opnemen via het e-mailadres welcome@amsterdam.nl.

De tool is te bereiken via https://mapitout.iamsterdam.com. Ook is een filmpje gemaakt dat laat zien hoe MapitOut werkt. De video kunt u hier bekijken.  

MapitOut: travel-time based tool to find living location in the Amsterdam Area

In response to requests from international workers, international service providers and businesses for more information about the greater Amsterdam region, the Metropolitan Region Amsterdam developed the dedicated webpage ‘Living in the Amsterdam Area’.

Internationals who have come to work and live in the Amsterdam Area can find reliable information about unique qualities of different areas within the region, including videos and testimonials of people living there. The adjoining MapitOut tool allows you to find the ideal living location based on travel time  by entering your desired travel times to different locations.

Say you would want to travel up to half an hour to the office with public transport, while at the same time being within 15 minutes of your children’s school by bike – MapitOut will then show you the overlapping area. This overlapping area shows potential living areas that meet both travel time criteria. More places can be added, e.g. your partner’s place of work.    

Tool shows schools in selected area

The MapitOut tool allows you to see the locations of Dutch and international schools (with a link to school website) in the area you are looking at. MapitOut can be accessed through the ‘Living in the Amsterdam Area’ page mentioned above or directly at https://mapitout.iamsterdam.com. A tutorial video is available on YouTube.

Available for broader use

MapitOut is an open source tool, which means that it can be used by others that want to build on the functionality of the tool, showing the reach within a specific time with a specific mode of transport. You will find more information about this in the FAQ section of the website.  

For any questions or suggestions please contact welcome@amsterdam.nl.