Landschap deelregio Amstelland-Meerlanden

Het zuidelijk deel van de Metropoolregio Amsterdam kent prachtige plekken om te wonen in een rijk geschakeerd landschap. Veenweidegebieden, polders, meren, landgoederen en bossen vormen een lappendeken van gevarieerde natuur. Dit biedt een groen en gezond tegenwicht aan economische motoren als Schiphol en Greenport Aalsmeer.

Waterrijk cultuurlandschap

Amstelland is een oer-Hollands cultuurlandschap. Mensenhanden vormden het landschap door veen te ontginnen en moerassen droog te leggen. Het waterrijke gebied met boot- en kanoroutes is een waar Walhalla voor de recreant. Uitbreiding van de verbindingen tussen onder andere de Westeinderplassen en de Vinkeveense plassen kan dit landschap nog meer versterken.

Haarlemmermeer

Deze grote droogmakerij heeft een rechtlijnige verkavelingsstructuur met lange polderwegen. De kwaliteit van de leefomgeving en de relatie tussen landschappelijke en cultuurhistorische structuren vraagt veel aandacht. Dit speelt bijvoorbeeld rondom bedrijfsterreinen en bij nieuwe ontwikkelingen. De recreatieve druk op het landschap neemt toe door verdichting in het stedelijk gebied van Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Ook aan de westflank van Haarlemmermeer – vanaf Buitenkaag tot Buitenhuizen – komen veel nieuwe woningen. Uitloopgebieden voor deze inwoners zijn van groot belang, mede om de recreatieve druk op de kwetsbare duinen te ontzien.

In de gemeente Haarlemmermeer zijn 31 woonkernen: kleine en hele grote dorpen. De ontwikkeling van aantrekkelijk en toegankelijk landschap is hier al enige tijd aan de gang. Toch vraagt dit nieuwe impulsen aangezien er veel nieuwe woningen bij komen. Nu al worden de bestaande groengebieden intensief gebruikt om te bewegen en te ontspannen.

Schiphol

Schiphol is van grote invloed op het landschap. Niet alleen door de aantrekkingskracht op bedrijven en de benodigde infrastructuur, maar ook door de wettelijke beperkingen  voor het gebruik van de ruimte. Binnen die kaders is het passen en meten om aan opgaven voor infrastructuur, energie, economie, klimaatadaptatie, wonen, natuur en recreatie tegemoet te komen.

Westeinderscheg

De provincie Noord-Holland werkt aan verbetering van de Westeinderscheg, een groenstructuur van het IJ, via het Amsterdamse Bos tot aan de Westeinderplassen. Door de natuur te versterken, neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten toe. Er is veel winst te halen met betere verbindingen over wegen en water. Nieuwe invulling van verrommelde glastuinbouw en bedrijfsterreinen biedt kansen voor groene recreatie en duurzaam woon-werkverkeer. Zo wordt de Westeinderscheig een groene long voor de Metropoolregio Amsterdam.

Blikvangers

  • Een deel van Amstelland-Meerlanden ligt in Nationaal Landschap het Groene Hart. Dat landschap bestaat uit weiden, veengebieden, grote plassen, meren en rivieren. Ook zijn er historische dorpen en steden, forten, boerderijen en een rijk landleven met streekproducten.
  • Het aantal inwoners in Haarlemmermeer groeit snel. PARK21 biedt ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. Het park van 1.000 hectare tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep is volop in ontwikkeling.
  • De Stelling van Amsterdam is een verdedigingsring van 46 forten en batterijen en een grote hoeveelheid aan dijken en sluizen. Het erfgoed van wereldformaat staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Een groot deel van de forten bevindt zich in Amstelland-Meerlanden.