Kijk slimmer naar de Metropoolregio Amsterdam

19-12-2019 Nieuws

Alles egaal over de regio verdelen, is niet wat we moeten doen. In plaats daarvan moeten we slimmer kijken naar de regio in al haar diversiteit.’ Aldus luidt de aanbeveling van de International Advisory Board van de Amsterdam Economic Board.

Het advies  handelt over gedistribueerd perspectief en leiderschap, een ingewikkelde term voor: kijk naar de regio en hou rekening met verschillen tussen deelregio’s, zodat het voor alle spelers het meeste oplevert, en wees pragmatisch over welke partij het beste de lead kan nemen. Kortom, zet slim in op wat elke regio nodig heeft. Kijk qua woon-werkverkeer en opleidingen bijvoorbeeld naar de vestigingsplek van nieuwe bedrijven en van opleidingen, zodat bedrijven gemakkelijker nieuwe medewerkers vinden en inwoners van de regio niet onnodig lang hoeven te reizen naar hun werk. Qua verduurzaming kan gekeken worden naar innovaties op bepaalde plekken: welke plekken in de MRA komen er nog meer in aanmerking voor het toepassen van deze innovatie? Hoe gaan we dat als regio organiseren?

Voor wat betreft het aantrekken van meer techtalent zijn er programma’s om dat talent uit de eigen regio te halen, in plaats van vooral buitenlands talent aan te trekken. Daarvoor moet je kijken op welke plekken in de regio er mensen zitten die met de juiste opleiding aan de slag kunnen, en hoe je dat organiseert samen met onderwijsinstellingen. Als boegbeeld is het slim te kiezen voor iemand die de doelgroepen aanspreekt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere thema’s.

Vragen
Praktisch betekent dat bij elk initiatief de volgende vragen stellen:

  • Hoe kunnen we specifieke onderwerpen en besluiten in een gedistribueerd perspectief zien? Kunnen we regionaal het beleid zo afstemmen dat het niet botst maar juist versterkend werkt?
  • Hoe kunnen we succesvolle lokale actieprogramma’s distribueren in de regio? Hoe kunnen we structureel verkennen voor welke plekken in onze regio een succesvol project nog meer relevant kan zijn? Zodat de ene regio profijt heeft van wat de andere regio ontwikkelt.
  • Hoe kunnen we stakeholders uit andere steden/deelregio’s vroegtijdig betrekken bij lokale pilots? Zodat, vanaf het allereerste begin, eigenaarschap ontstaat voor opschaling.
  • Hoe kunnen we alle relevante regionale stakeholders betrekken en van daaruit kijken wie de informele leider, het boegbeeld kan zijn? Zodat we de meest betrokken personen het podium gunnen.
  • Hoe gaan we nog meer van city-planning naar regiobrede ontwikkelstrategieën, met regiobrede development officers die bijdragen aan de gedistribueerde visie en actieplanning? Zodat we onze krachten bundelen.

Lees verder op amsterdameconomicboard.com >