Kennismissie MRA toekomstbestendig bouwen naar New York van start

27-04-2023 Nieuws #bouwen en wonen#economie#klimaatadaptatie

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat voor een flinke bouwopgave; in de periode van nu tot 2030 moeten er 171.000 woningen gebouwd worden in de regio. De samenwerkende overheden in de MRA willen dat deze woningen toekomstbestendig worden gebouwd, met aandacht voor klimaat, water en circulariteit.

De MRA wil constant leren van goede voorbeelden van andere regio’s binnen en buiten Europa. De staat New York in Amerika kent een vergelijkbare opgave als Nederland, echter de aantallen zijn nog groter; de komende jaren moeten daar 800.000 huizen bijgebouwd worden. New York heeft veel ervaring met toekomstbestendige bouwen en klimaatadaptatie opgedaan na hurricane ‘Sandy’.

Klimaatverandering en ‘Big U’ project

De komende week is een delegatie van de MRA in New York, onder leiding van Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en vicevoorzitter van het MRA Bestuur. Samen met een delegatie van de wethouder Economische Zaken van de gemeente Amsterdam Sofyan Mbarki en bedrijven uit de MRA is het doel van het bezoek om kennis en ervaringen te delen en het internationale netwerk uit te bouwen. Donderdag 27 april sprak de delegatie met de Nederlandse bedrijven Arcadis en One Architecture. Zij werken samen aan het ‘Big U project’, bedoeld om Manhattan te beschermen tegen de impact van klimaatverandering.