Jaarplanning en termijnagenda

Op deze pagina vindt u een overzicht van wat er zit aan te komen in de MRA.

De Jaarplanning geeft een overzicht van overleggen en bijeenkomsten die in MRA-verband worden georganiseerd. Denk aan bijeenkomsten van de bestuurlijke platforms en aan de vergaderingen van de MRA-gremia, zoals de MRA Raadtafel, de Algemene Vergadering en het MRA Bestuur.

Ook de Termijnagenda en de Voortgangsnota vindt u op deze pagina. Tot slot vindt u informatie over het proces om te komen tot de MRA Agenda 2024-2028.

Jaarplanning 2024

Termijnagenda 2024

De Termijnagenda is een informatief document, waarin de belangrijkste gesprekspunten zijn opgenomen en inzichtelijk is gemaakt wanneer welke documenten worden aangeboden. De Termijnagenda maakt duidelijk wat de komende tijd gaat spelen en is een ‘levend’ document: het wordt aangepast op basis van actuele ontwikkelingen.

Actualiteitenoverzicht

Actualiteiten eerste kwartaal 2024

Voortgangsnota

Elk jaar wordt een Voortgangsnota opgesteld, die in het voorjaar wordt verzonden naar alle
MRA-deelnemers. Deze nota bestaat in elk geval uit:

o Een overzicht (op hoofdlijnen) van uitgevoerde activiteiten en behaalde
resultaten;
o Een overzicht (op hoofdlijnen) van de realisatie van de begroting;
o Een aantal concrete bespreekpunten naar aanleiding van de resultaten over
afgelopen jaar en het vastgestelde werkplan voor het lopende jaar, als input
voor de uitvoering in het lopende jaar.

In de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 22 maart 2024 is de Voortgangsnota 2023 vastgesteld. U kunt de Voortgangsnota via de link hieronder lezen:

Proces MRA Agenda 2024-2028