Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Investeringen uit Nationaal Groeifonds in Metropoolregio Amsterdam

20-04-2022 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds zijn in totaal 28 voorstellen geselecteerd voor een financiële bijdrage uit het fonds. Met de selectie van deze voorstellen is een investering gemoeid van € 5 miljard en een reservering van nog eens € 1,3 miljard. Het kabinet investeert met dit geld in duurzame economische groei in Nederland op de lange termijn. Dat gebeurt onder meer in de digitalisering van het hoger onderwijs en mbo en groene waterstofprojecten.

In verschillende voorstellen zijn partners aangesloten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het gaat onder meer om voorstellen voor een toekomstbestendige leefomgeving, de transitie naar een duurzame luchtvaart, een initiatief van het consortium NieuweWarmteNu! en een aantal voorstellen voor innovaties in de zorg, in hightech en materialen. De samenwerkende partijen in de MRA werken verder aan een gezamenlijke investeringsagenda als instrument voor het versnellen van de transities in de regio door het aantrekken van meer financiering.

Veel geld naar onderzoek en ontwikkeling

Het grootste deel van de voorstellen in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds, 20 in totaal, hangt samen met het thema ‘Onderzoek, ontwikkeling en innovatie’. Rond het thema ‘Kennisontwikkeling’ zijn 7 voorstellen geselecteerd en rond het thema ‘Infrastructuur’ gaat het om 1 voorstel. Projecten worden gemiddeld voor 50% gefinancierd uit het fonds en voor de andere helft door publieke en private partijen. Dit betekent dat de totale investeringen voor deze ronde de komende jaren meer dan € 12 miljard kunnen bedragen.

Nu de selectie is gemaakt, worden de voorstellen verwerkt in de Rijksbegroting. Wanneer de Tweede Kamer de begroting heeft vastgesteld, start de financiering van de voorstellen stapsgewijs.

‘Gevarieerd pakket’

De voorzitter van de adviescommissie, Jeroen Dijsselbloem, is er tevreden over dat het advies van de commissie door het kabinet is overgenomen. ‘We hebben een mooi gevarieerd pakket aan voorstellen. Zowel groots en met lef (Einstein Telescope) als kleine projecten met veel impact, bijvoorbeeld CROPXR, voor het snel en efficiënt ontwikkelen van klimaatresistente gewassen. De commissie vindt het ook wezenlijk dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen. Want we hebben meer vakmensen nodig om te zorgen dat projecten uitgevoerd worden. Een mooie wisselwerking van de investeringen.’

‘Onze huidige welvaart en de grote overheidsuitgaven van nu waren niet mogelijk geweest zonder investeringen uit het verleden’, zegt minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens. ‘Ik wil dat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in de samenleving. Om dat te betalen, hebben we economische groei nodig. Het Nationaal Groeifonds maakt die duurzame groei mogelijk: de welvaart van morgen begint vandaag.’

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het fonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor duurzame economische groei op langere termijn. Bij de start heeft het Nationaal Groeifonds € 20 miljard beschikbaar gekregen voor investeringen in Kennisontwikkeling, in Infrastructuur en in Onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In het coalitieakkoord is later afgesproken om het terrein Infrastructuur uit het fonds te halen, maar dat geldt nog niet voor deze tweede ronde van het fonds, die toen al in gang was gezet. Hier vindt u meer informatie over de voorstellen die in de tweede ronde zijn geselecteerd.

In de eerste ronde heeft het kabinet € 4,1 miljard uitgetrokken en de eerste projecten zijn inmiddels van start gegaan.