Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Investeringen in transities in Metropool Amsterdam in beeld

17-07-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

In beeld brengen waar we gezamenlijk als bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in moeten investeren om de transities te versnellen die nodig zijn voor een slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen. Dat heeft het adviesbureau Birch Consultants gedaan, in opdracht van Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Uitgangspunt in het adviesrapport van Birch zijn de acht investeringsthema’s uit de zogenoemde Transitieversneller (juni 2022). Deze thema’s bouwen voort op de kracht van deze regio en zijn in lijn met de financiële mogelijkheden en doelen vanuit Den Haag en Brussel.

Zo zetten we bijvoorbeeld gezamenlijk als partners in de Metropool Amsterdam in op investeren in gezondheid en preventie om de oplopende zorgkosten, personeelstekorten en gezondheidsverschillen terug te dringen. En op investeren in waterstof als groene energiedrager. Waarbij naast investeringen in energie-infrastructuur ook investeringen in talent en innovatie bijdragen aan het versnellen van de transitie naar waterstof.

Opmaat naar investeringsagenda

Bureau Birch heeft de acht investeringsthema’s beoordeeld en verder uitgewerkt als opmaat naar een investeringsagenda. Hiervoor zijn gesprekken geweest met vele betrokkenen. De investeringsplannen zijn met elkaar een belofte aan de regio, maar ook een aanbod en uitnodiging aan het Rijk.

Veel plannen leveren een bijdrage aan de landelijke transities, maar kunnen niet alleen privaat worden gefinancierd. De plannen doen een beroep op het Rijk om mee te investeren, naast de inzet van Europese en regionale middelen.

In het rapport zijn per thema kansrijke financieringsmogelijkheden in beeld gebracht. Soms is de weg naar Groeifonds, Mobiliteitsfonds of Klimaatfonds al ingeslagen. Bij andere thema’s is pas recent gestart met het werken aan coalitie, plannen en begroting.

Opgave verschilt per thema

Naast een inventarisatie van de plannen wordt ook aangegeven wat er nog moet gebeuren. Dit verschilt ook per thema en varieert van het versterken van een triple helix-coalitie, een meer concreet plan met begroting tot het opschalen van toepassingen.

Een voorbeeld voor het investeringsthema Artificial Intelligence (AI): de Metropool Amsterdam heeft een sterke positie in AI. Meer dan nu kan de regio haar eigen maatschappelijke uitdagingen daarin agenderen bij onderzoekers en bedrijven.

De Amsterdam Economic Board en de MRA bouwen, samen met betrokken partijen per thema, door op de aanbevelingen uit het rapport. Waarbij we de maatschappelijke impact en nieuwe manieren van samenwerken leidend laten zijn. Dit gebeurt volgens het devies ‘Anders kijken en anders doen’ uit de Oproep: ‘Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen. We kijken gericht wat wij als organisaties met het netwerk kunnen toevoegen aan de plannen per investeringsthema. Zo hebben we -samen met ROM InWest- al het initiatief genomen tot een werkdiner preventie in gezondheidszorg.

Bouwsteen voor agenda’s

Daarnaast is dit rapport een bouwsteen voor onze eigen agenda’s: de nieuwe MRA Agenda 2024-2028 en het aangescherpte koersdocument van de Amsterdam Economic Board. En ook voor de Rijk-regio-uitvoeringsagenda die opgesteld gaat worden in het kader van NOVEX-MRA. Onderdeel hiervan is een strategische innovatieagenda.

Ook helpt dit rapport om de financieringsinstrumenten van partners in de regio aan te laten sluiten bij de acht investeringsthema’s, waar we graag over meedenken en aan meewerken. Een mooi voorbeeld hiervan is de subsidieregeling “Kansen voor West III – pijler innovatie”, die is gekoppeld aan de acht investeringsthema’s, waardoor de mogelijkheid tot investeren in de gehele Metropoolregio Amsterdam wordt vergroot.