Internationale school Amity Amstelveen is nu IB World School

09-11-2020 Nieuws #economie

De internationale school Amity in Amstelveen is officieel geaccrediteerd als ‘IB World School’ voor leerlingen van de onderbouw. IB staat voor ‘International Baccalaureate’ en kent een onderwijsprogramma voor leerlingen in de leeftijd van de basisschool, het Primary Years Programme. Dit programma biedt een onderwijsvorm die zich richt op onderzoekend leren.

Amity International School Amsterdam telt ongeveer 250 leerlingen in de leeftijd tot 15 jaar. De school werkt eraan om ook de IB-accreditatie te krijgen voor leerlingen ouder dan 12.

Internationaal onderwijs versterkt het vestigingsklimaat in de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor internationaal talent om zich ergens te vestigen. Dit talent is cruciaal om internationale bedrijven aan te trekken en te behouden. In het Deltalan Internationaal Onderwijs MRA is afgesproken dat in MRA-verband wordt gewerkt aan de spreiding, toegankelijkheid en keuzevrijheid in onderwijsaanbod voor internationals, waarbij tegelijk moet worden voorkomen dat er een overaanbod aan internationaal onderwijs wordt gecreëerd.