Hulp bij belemmerende regelgeving voor innovatieve projecten

Bundeling kennis en ervaring belemmeringen wet- en regelgeving

De huidige regelgeving is nog onvoldoende gericht op de transitie naar een circulaire economie. Toch is er al veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het aanpassen en versnellen van vergunningsverlening. Dat geldt ook voor het oplossen van belemmeringen in wet- en regelgeving.

De Metropoolregio Amsterdam wil de aanwezige kennis en ervaring bundelen door een netwerk op te bouwen voor het aandragen en delen van concrete praktijkvoorbeelden. Hierbij is contact gezocht met nationale digitale loket Ruimte in Regels voor groene groei. Op initiatief van de MRA is er inmiddels een platform waar men terecht voor het aandragen van onnodige belemmeringen waar u tegenaan loopt.

Daarnaast wordt via de omgevingsdiensten binnen de MRA een netwerk opgezet. Deze diensten werken nauw samen met het lokale bedrijfsleven, zodat de barrières die ondernemers ondervinden geïdentificeerd en wellicht weggenomen kunnen worden.

Zodra het netwerk binnen de omgevingsdiensten is opgericht, zullen ook de aanspreekpunten op deze plek worden vermeld.