House of Skills zet grote stappen

21-01-2020 Nieuws #arbeidsmarkt#economie

Ruim 1.000 mensen hebben sinds de start van het MRA-programma House of Skills een loopbaangesprek gevoerd en ruim 500 personen hebben een scholingstraject gevolgd waarna een baan is aangeboden. Dat blijkt uit de voortgangsreportage van House of Skills. In 2019 is de eerste fysieke locatie van House of Skills, ‘De Werkvloer’, in gebruik genomen en dit jaar worden satellieten van deze locatie opgericht in de regio.

House of Skills is een publiek-privaat samenwerkingsprogramma, gericht op het omvormen van de huidige arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam naar een meer op vaardigheden, op ‘skills’ gerichte arbeidsmarkt. Het doel is om de toenemende scheefgroei tussen vraag en aanbod te overbruggen, een leven lang ontwikkelen voor de gehele beroepsbevolking te faciliteren en duurzame inzetbaarheid centraal te stellen, aldus de bestuurlijke trekkers Jan Nico Appelman (gedeputeerde Flevoland) en Simone Kukenheim (wethouder Amsterdam).

Grote stappen sinds 2017

Sinds de start van House of Skills in september 2017 zijn grote stappen gezet. De ondertekening van het Regionaal Skillsakkoord in december 2018 en de opening van de eerste fysieke locatie van House of Skills, ‘De Werkvloer’, op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam waren belangrijke mijlpalen. Door De Werkvloer maakt het publiek op een laagdrempelige manier kennis met het programma en worden zij uitgedaagd zich voor te bereiden op het werk van de toekomst door middel van reflectie op eigen kennis, kunde en vaardigheden.

De Werkvloer

Het programma verwacht eind 2020 minstens 5.000 werkenden en werkzoekenden te hebben bereikt, van wie minstens de helft gaat deelnemen aan een traject, zoals een loopbaangesprek of scholing. Sinds de opening van De Werkvloer in de zomer van 2019 hebben zich daar ter plekke al ruim 450 mensen aangemeld voor een gratis loopbaangesprek met een loopbaancoach. Momenteel wordt een mobiele variant ontwikkeld die binnenkort wordt opgesteld in de bibliotheek in Amsterdam Zuidoost en elders in de regio. De verwachting is dat in 2020 een aantal ‘satellieten’ van De Werkvloer wordt opgezet in de regio.

Skillsmonitor MRA

Binnen het programma worden verschillende instrumenten ontwikkeld die de transitie naar een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt praktisch kunnen vormgeven. Zo zijn voor de MRA, voor het eerst in Nederland, de skills van de beroepsbevolking in kaart gebracht in een arbeidsmarktmonitor. Voor werkenden en werkzoekenden vergroot inzicht in hun skills hun kansen op de arbeidsmarkt. In 2020 wordt de tweede Regionale Onderwijs-, Arbeidsmarkt en Skillsmonitor voor de MRA gepubliceerd.

De Paskamer

House of Skills heeft ook ‘De Paskamer’ ontwikkeld, een digitaal instrument waarmee de ‘skilsset’ (skills, mentale en fysieke eigenschappen en werkstijlen) van een persoon in kaart worden gebracht. Deze set van skills wordt gematcht aan de beroepen die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. De Paskamer is inmiddels in verschillende trajecten beproefd en wordt in 2020 doorontwikkeld.

Online platform

Een ander instrument is het online platform ‘Mijnhouseofskills’, dat in ontwikkeling is. Dit platform geeft inzicht in hoeverre de skills van mensen passen bij openstaande vacatures en zal laten zien of en zo ja welke bijscholing eventueel nodig is.

Downloads

Download hier de Voortgansrapportage House of Skills:

Download hier de Skillsmonitor MRA:

Nieuwsbrief House of Skills

Ontvangt u de nieuwsbrief van House of Skills nog niet? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar houseofskills@amsterdam.nl.