Honderd procent elektrisch busvervoer in Gooi en Vechtstreek

02-07-2020 Nieuws #duurzaamheid#mobiliteit

Het busvervoer in de regio Gooi en Vechtstreek wordt volledig duurzaam. Vervoerder Transdev rijdt vanaf juli 2021 alleen nog met elektrische bussen die worden gevoed met stroom uit wind- en zonne-energie die wordt opgewekt in de regio zelf. Daarmee is Gooi en Vechtstreek een van de eerste regio’s in Nederland waar het regionale busvervoer volledig ‘zero emissie’ is, dus zonder verontreinigende uitstoot. Transdev zelf spreekt zelfs van een Europese primeur: dit is de eerste busconcessie in Europa die honderd procent zero emissie wordt gereden.

Ook elders in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn en worden grote stappen gezet op het gebied van emissieloos busvervoer. In de regio Amstelland-Meerlanden is in 2018 al de grootste vloot elektrische bussen van Europa in gebruik genomen.

Meer bussen

In Gooi en Vechtstreek gaat Transdev ook méér openbaar vervoer aanbieden dan nu in de regio plaatsvindt. Met name de R-netlijn 320 (Hilversum – Huizen – Amsterdam Amstel) gaat zowel in de spits als in de daluren veel vaker rijden. Daarnaast laat Transdev een nieuwe spitsbuslijn rijden tussen Huizen en Utrecht Science Park. Met deze buslijn kunnen reizigers snel in Utrecht zijn. De komst van deze buslijn was een wens van de regio.

Servicenet Hilversum

Een andere belangrijke verandering is de introductie van het Servicenet in Hilversum. Bij dit Servicenet is veel aandacht voor ouderen en mensen die minder makkelijk zelfstandig reizen. Met deze voorziening helpt Transdev mensen die anders wellicht gebruik zouden maken van WMO-voorzieningen om langer zelfstandig met het openbaar vervoer te kunnen blijven reizen.

Aansluiting op fietsnetwerk MRA

Vanuit de regio Gooi en Vechtsteek wordt samen met de gemeenten en de provincie Noord-Holland gekeken naar het verkorten van de deur-tot-deur reis (‘ketenreis’). Het busnetwerk is daarin een  onderdeel. Voorzieningen bij een aantal haltes worden de komende tijd aangepast, waarbij onder meer wordt gekeken naar voldoende fietsparkeerplaatsen en abri’s met verbeterde reisinformatie. Naast het busnetwerk wordt gewerkt aan een deelfietsnetwerk in de regio vanaf onder meer treinstations en bushaltes. Ook wordt binnen de regio hard gewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk dat aansluit op het MRA-fietsnetwerk en op het fietsnetwerk van de provincie Utrecht.

Fasering

De nieuwe OV-concessie in Gooi en Vechtstreek start op 11 juli 2021 en loopt tot 2030. In de eerste fase, tot eind 2022, verandert er nog niet zoveel aan de dienstregeling ten opzichte van nu. In de tweede fase, vanaf 2023 als de vrije busbaan HOV in ’t Gooi is aangelegd, gaat het vervoerplan van Transdev in.