Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Grootste groep recente immigranten in MRA komt uit India

19-12-2023 Nieuws #economie#mobiliteit#ruimte

De grootste groep immigranten die recent vanuit het buitenland is komen wonen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is afkomstig uit India. Daarna volgen immigranten uit Polen en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit de Migratiemonitor Metropoolregio Amsterdam 2023: binnenlandse en buitenlandse migratie naar de MRA.

In 2021 woonden in de MRA ruim 15.000 mensen uit India die korter dan tien jaar in Nederland zijn. De groei van deze groep is opvallend: in 2013 ging het nog om bijna 5.000 immigranten uit India.

De Migratiemonitor MRA brengt alle  inwoners van de regio in kaart en verdeelt deze in vier groepen: inwoners die zijn geboren in de MRA, inwoners die elders in Nederland zijn geboren, de eerste generatie migranten die korter dan tien jaar in Nederland woont en de eerste generatie migranten die tien jaar of langer in Nederland woont. Het rapport beschrijft de demografische en sociaaleconomische kenmerken van deze inwoners en de ontwikkeling daarvan in de periode tussen 2013 en 2021.

Aantal inwoners MRA groeit

Het aantal inwoners van de MRA nam toe van 2,3 miljoen in 2013 naar ruim 2,5 miljoen in 2021. Amsterdam groeide in absolute aantallen het sterkst, gevolgd door Almere en Haarlemmermeer. Relatief gezien nam het aantal inwoners van Blaricum het sterkst toe, gevolgd door Edam-Volendam en Diemen.

Ruim helft inwoners regio is geboren in MRA

De meerderheid van de inwoners van de MRA is in de regio geboren (53%). Eén op de vier inwoners van de MRA (25%) hoort bij de groep binnenlandse migranten, die elders in Nederland is geboren en nu in de MRA woont. De groep inwoners van de MRA die in het buitenland is geboren, is het kleinst (22%).

Recente immigranten in de MRA

Het aantal MRA-inwoners dat in het buitenland is geboren en korter dan tien jaar in Nederland woont, steeg van 160.000 in 2013 naar 253.000 in 2021. Deze groei is sterker dan de gemiddelde bevolkingsgroei in de MRA. In 2021 ging het naast ruim 15.000 mensen uit India om bijna 13.000 mensen uit Polen en ruim 12.000 uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het aantal mensen uit Syrië dat zich in de MRA vestigde, nam toe: van 350 in 2013 tot ruim 11.000 in 2021.

De meeste recente immigranten die zich in de MRA vestigen, komen terecht in Amsterdam. Van alle 253.000 recente immigranten die in 2021 in de MRA woonden, waren er bijna 140.000 woonachtig in de hoofdstad. In de rest van de MRA wonen recente immigranten vooral in Almere, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Lelystad.

Over de Migratiemonitor MRA

De Migratiemonitor MRA is opgesteld in opdracht van de MRA en IN Amsterdam door Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam. U kunt de Migratiemonitor MRA 2023 hier downloaden. Op de pagina van Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam vindt u tevens het Dashboard MRA, dat ook veel inzicht biedt in migratie en andere thema’s per gemeente in de Metropoolregio Amsterdam.