Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Grondstoffenregisseur MRA in podcast RVO over aanpak bedrijfsafval in 2024

17-01-2024 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) greep de Nationale Klimaatweek eind vorig jaar aan voor een korte podcastserie over het verminderen van afval. Bijzondere aandacht ging uit naar het terugdringen van de berg bedrijfsafval. In een van deze podcasts was grondstoffenregisseur Marten Boels van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te gast. Hij legt uit wat de samenwerkende overheden in de MRA doen op het gebied van bedrijfsafval en waarom dit een belangrijk onderwerp is in 2024.

De podcasts van de RVO zijn gemaakt om de luisteraars te inspireren en duurzamer te laten denken en doen. In de korte podcast over bedrijfsafval (16:49 minuten) komt ook Maurice Goudsmith aan het woord. Hij is verantwoordelijk voor de aanpak van het bedrijfsafval van de Rijksoverheid, inclusief het Koninklijk Huis.

Luister naar de podcast

Kansen voor hergebruik grondstoffen

In de podcast legt Marten Boels uit waarom bedrijfsafval een belangrijk onderwerp is voor de MRA. Hij geeft aan dat het bedrijfsafval van kantoren, bedrijven in de dienstverlening en winkels nog veel grondstoffen bevat. Wanneer deze gescheiden worden ingezameld, zijn er kansen voor meer hergebruik. Hij licht ook toe waarom het moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. In de eigen organisaties is dit al lastig: veranderingen met de afvalbak op kantoor vragen om goede communicatie met collega’s.

In de MRA-samenwerking wordt in 2024 gekeken aar mogelijkheden om meer bedrijfsafval gescheiden te laten inzamelen en gemeenten te ondersteunen die dit al doen. Daarnaast wordt ingezet op het aanpassen van wet- en regelgeving waar dat nodig is. Bijvoorbeeld door niet langer te spreken van een verschil tussen huishoudelijk en bedrijfsafval, maar uit te gaan van de Europese definitie voor stedelijk afval.

Op de foto: grondstoffen worden uit afval gehaald (foto: HVC, Riske de Vries)