Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Groeiend aantal werkgevers in MRA zet zich in voor hybride werken

28-09-2021 Nieuws #economie#mobiliteit

Het afgelopen jaar hebben maar liefst 50 nieuwe organisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zich aangesloten bij de ‘Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen’. In totaal doen nu 70 werkgevers mee, met ruim 100.000 werknemers. Nog steeds sluiten organisaties zich aan. Zij zetten zich in voor minder files, betere spreiding in het openbaar vervoer en meer fietsen en wandelen. Het doel: minder drukte, minder CO2-uitstoot, schonere lucht en vitale medewerkers. Om de samenwerking te onderstrepen en de nieuwkomers welkom te heten, was er op 24 september een feestelijke bijeenkomst.

Werkgevers staan in deze tijd voor dezelfde uitdaging: hoe gaan we om met hybride werken? Thea de Vries, directeur van de Vervoerregio Amsterdam, zou het een ‘gemiste kans’ vinden als de veranderingen uit de coronaperiode niet worden vastgehouden. ‘Er hoeft maar 10 tot 15 procent verkeer weg te blijven en de files en hyperspits in het ov zijn opgelost. Als we slim blijven reizen en ons werk flexibel inrichten, neemt het reiscomfort toe en nemen maatschappelijke kosten af. Ik ben blij dat inmiddels zoveel bedrijven dit inzien en zich hebben aangesloten bij de samenwerkingsovereenkomst. Ik moedig meer organisaties aan dit te doen.’

Gratis ondersteuning door mobiliteitsexperts

In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over thuiswerken, spreiden van werktijden en slim reizen. De aangesloten organisaties stimuleren thuiswerken. Wanneer werknemers toch moeten reizen, doen ze dat op korte afstanden bij voorkeur lopend of met de fiets. Als het om meer dan 15 kilometer gaat, reizen ze zo veel mogelijk buiten de spits, gebruiken ze het OV, een e-bike of een (deel)auto. Om dit beleid in hun organisatie in te voeren, ontvangen werkgevers kosteloos ondersteuning door ervaren mobiliteitsexperts.

Bij de samenwerking hebben zich het afgelopen jaar uiteenlopende werkgevers aangesloten, zoals Arcadis, Heineken, Mc Donalds Nederland, de gemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad en de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Vrijdag 24 september bekrachtigden de partners hun samenwerking met een feestelijke bijeenkomst.  Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst en een verslag van deze bijeenkomst vindt u op de website van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, het programma waarin het Rijk en de MRA samenwerken aan mobiliteitsvraagstukken.