Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Geactualiseerde prognose: verbruik aardgas in MRA daalt 10% in 2022

28-09-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#energietransitie#ruimte

Het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) daalt dit jaar naar verwachting met bijna 10% ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander per 31 augustus 2022.

De cijfers van Liander worden gebruikt om de voortgang bij te houden van de ambities van het ‘Actienetwerk 15% gas terug’ om dit jaar 15% aardgasverbruik te verminderen in de MRA. Na de zomer worden deze prognoses elke maand geactualiseerd om te kunnen volgen of de ambitie wordt gehaald. Mogelijk worden later ook inzichten over het verbruik van elektriciteit in de MRA daaraan toegevoegd.

Verschillende gebruikersgroepen

Bij het verbruik van aardgas hanteert Liander drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

Verschil met eerdere prognose

In mei van dit jaar was de voorspelde afname van het gasverbruik in de regio nog 4%. Uit een nadere analyse blijkt dat toen bij de gasmiljonairs ook de afgesloten aansluitingen waren meegenomen in de berekeningen. Daardoor was de reductie in deze groep veel kleiner dan nu het geval blijkt te zijn. Wanneer de cijfers uit mei hiervoor worden gecorrigeerd, was de afname destijds 7,5% in plaats van 4%.

Verwachte afname per gebruikersgroep

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij gasmiljonairs (bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven): -20%. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 12%. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 7% minder gasverbruik.

Voorspelde verschil in jaarlijks gasverbruik voor kleinverbruik in 2022 ten opzichte van het gemiddelde jaarlijks gasverbruik in 2018 t/m 2021 per gemeente, september 2022