Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Fors minder aardgas verbruikt in MRA: Actienetwerk 15% GasTerug haalt doelstelling voor 2022

18-01-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie

Is het gelukt om het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2022 met 15% terug te dringen? Die vraag stond woensdag 18 januari centraal tijdens een energieke netwerkbijeenkomst in de Koepel in Haarlem, waar de laatste gasreductiecijfers bekend werden gemaakt. Met 12,3% reductie in november was het maar de vraag of de doelstelling van 15% in 2022 zou worden gehaald. De sfeer was dan ook zeer opgetogen toen Pallas Agterberg van Alliander liet weten dat de MRA op de valreep de grens van 15% reductie heeft gehaald.

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten deelde in een videoboodschap direct zijn felicitaties en zei blij te zijn dat het Actienetwerk niet stopt, maar door zal blijven gaan om nog meer te besparen op gasverbruik in de regio.

Actienetwerk

In maart 2022 deed de toenmalige Amsterdamse wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck een oproep voor een bijeenkomst met zo veel mogelijk partijen in Amsterdam om na te denken over de vraag om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russisch gas. Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, zei op de eerste netwerkbijeenkomst: ‘Als elk Europees land 15% gasverbruik vermindert, zijn we van het Russisch gas af.’ Tijdens een tweede, veel grotere bijeenkomst in de Amsterdam Arena is hierop voortgebouwd en ontstond het Actienetwerk 15% GasTerug. De doelstelling werd 15% structurele gasreductie in de gehele MRA in 2022 door middel van energiebesparingen. Die doelstelling blijkt nu te zijn gehaald.

Afname per gebruikersgroep

Netbeheerder Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

Liander monitort op basis van gegevens van de energiemaatschappijen nauwgezet het verbruik van aardgas binnen het grootste deel van de MRA. Door deze gegevens te combineren met onder meer temperatuursinvloeden voorspelt de netbeheerder het totale jaarverbruik van aardgas. Dit wordt het standaard jaarverbruik genoemd. Door deze voorspellingen te vergelijken met het historische jaarverbruik is het mogelijk om te bezien of het aardgasverbruik in de MRA naar verwachting daalt.

De afname van aardgasverbruik in de MRA is het grootste bij de zogenoemde gasmiljonairs (bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven): -22,8%. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 15,7%. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 13% minder gasverbruik. Een hele inhaalslag, want bij de vorige cijfers moesten zij het nog doen met een reductie van 10,4%. Dit maakt een totaal van -15% gasverbruik.

Inzichten per gemeente in de MRA

Voor de kleinverbruikaansluitingen zijn er ook inzichten in het gasverbruik per gemeente beschikbaar. Waar voorheen Wormerland het meeste bespaarde, is deze gemeente inmiddels ingehaald door de buren uit Zaanstreek-Waterland, namelijk Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Purmerend. Almere heeft het minste bespaard bij kleinverbruikaansluitingen. Dit valt te verklaren doordat een heel groot gedeelte van Almere niet eens op gas in aangesloten, wat een gasvermindering van 10,4% in geheel Almere een heel mooi resultaat maakt.

Spannend

Het was nog even spannend of de grens van 15% gasreductie zou worden gehaald, omdat de cijfers in december nog 12,9% gasreductie lieten zien. In onderstaande grafiek is te zien dat het laatste stapje ook is gezet. Waarbij het goed is om te beseffen dat de cijfers van januari slaan op de resultaten die behaald zijn tot en met eind december.

Actienetwerk gaat door

De vraag is nu: hoe verder? Tijdens de netwerkgelegenheid na de bijeenkomst werd dan ook veel besproken of er nu een nieuwe doelstelling moet komen of dat het netwerk zich moet focussen op het vasthouden van deze besparing. Dat het netwerk doorgaat, staat in elk geval vast, want 15% reductie is heel mooi, maar in het licht van de klimaatcrisis valt er nog veel meer te doen.

Zet ook de knop om

Meer informatie over het Actienetwerk 15% GasTerug kunt u vinden op de website ikzetookdeknopom.nl.