Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Floriade maakt werk van meer bezoekers

24-06-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie#ruimte

De Floriade Expo 2022 kampt met een tegenvallend aantal bezoekers. Sinds de opening van de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere in april bezochten 232.500 mensen de Expo. Dat is ongeveer een derde van wat werd verwacht. Het scenario van twee miljoen bezoekers is op basis van deze cijfers niet meer reëel, stelt de gemeente Almere vast. Het doel is bijgesteld naar 1,2 miljoen bezoekers.

Koning Willem-Alexander opende de Floriade Expo op 13 april feestelijk. De Nederlandse tuinbouw laat op de Expo samen met nationale en internationale deelnemers groene oplossingen zien die steden leefbaarder en duurzamer maken. Het thema is ‘Growing Green Cities’. De Expo is dagelijks geopend en te bezoeken tot en met 9 oktober.

Corona en inflatie

De Floriade heeft laten onderzoeken waarom de bezoekersaantallen achterblijven bij de verwachtingen. Dit onderzoek laat zien dat mensen hun recreatiegedrag hebben aangepast sinds de coronapandemie. Nederlanders bezoeken minder dagattracties en kiezen eerder voor een bezoek aan familie of vrienden. Of ze kiezen voor een attractie die ze al kennen en die ze eindelijk weer kunnen bezoeken. Het onderzoek toont ook aan dat de toegangsprijs als hoog wordt ervaren, zeker nu ook de inflatie en energiekosten stijgen.

Meer bezoekers trekken

Om meer bezoekers te trekken neemt de Floriade BV maatregelen. Zo wordt meer ingezet op marketingcampagnes op zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen en op een lager prijsniveau. Ook kunnen bezoekers met gratis ‘highlight tours’ het Floriade-park ontdekken en wordt de beleving bij de entreegebieden verhoogd.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van de lagere bezoekersaantallen zijn groot. De gemiste omzet uit kaartverkoop bedraagt ruim € 24 miljoen, terwijl er kosten waren voor Covid-aanpassingen en ook de opbrengst uit parkeren lager was dan voorzien. De tegenvaller bedraagt daarmee bijna € 34 miljoen. De gemeente Almere verwerkt deze tegenslag in haar jaarrekening van 2021. De gemeente is met het Rijk en de provincie Flevoland in gesprek over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financiële consequenties.

Wethouders bieden ontslag aan

Wethouder Jan Hoek van Almere sprak in een reactie aan de gemeenteraad van ‘een grote teleurstelling en een financieel drama’. Hij wees erop dat de Floriade er prachtig bij ligt en dat alle paviljoens af zijn. De Floriade verdient het om door zo veel mogelijk mensen te worden bezocht, zei hij. Namens de wethouders in het demissionaire college zei Hoek verder te willen gaan dan alleen het uiten van teleurstelling. Zij namen hun verantwoordelijkheid door hun ontslag aan te bieden aan de gemeenteraad.