Flinke stijging overslag zeehavens in eerste halfjaar

02-09-2019 Nieuws #economie#haven

De overslag in het Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad is in het eerste halfjaar van 2019 gestegen tot 54,1 miljoen ton, een stijging van 7%. Vooral de overslag van zowel natte als droge bulk en containers vertoont een stijgende lijn.

De stijging was met name het gevolg van een groeiende overslag in de Amsterdamse haven met 12,3% tot 45,4 miljoen ton. Beverwijk noteerde een stijging met 23% tot 349.000 ton. IJmuiden en Zaanstad kenden een daling met respectievelijk 12,3% tot 8,5 miljoen ton en met 13,2% tot 72.000 ton.

Stijgingen

De overslag van natte bulk steeg met 10,6% tot 25,9 miljoen ton. De stijging met 13,8% in droge bulk was het gevolg van meer overslag van steenkool (23%) en granen (21%) en steeg tot 17,8 miljoen ton. De stijging van steenkooloverslag is veroorzaakt door de export naar niet-traditionele markten, zoals India en het Middellandse Zeegebied. Naar verwachting is dit niet structureel. De stijging moet overigens worden gezienin de context van de sterke daling in de afgelopen jaren. Ook steeg de overslag in het aantal containers met 35%, mede veroorzaakt door de lijndienst van Samskip voor short sea, waarop de Amsterdamse haven zich richt.

Dalingen

Tegenover deze stijgingen stonden in dezelfde periode ook dalingen, waaronder in stukgoed (daling van 20%). Ook het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in het eerste halfjaar bezocht daalde. In 2019 bedroeg dit 51, tegenover 74 vorig jaar. Door de invoering van de toeristenbelasting per 1 januari voor transit calls, schepen waarvoor Amsterdam een tussenstop is, is een aantal reders uitgeweken naar IJmuiden en Rotterdam. Het aantal riviercruiseschepen dat Amsterdam het eerste half jaar bezocht, bedroeg 1189, tegen 1272 een jaar eerder. Deze daling wordt eveneens veroorzaakt door de invoering van de toeristenbelasting. Het verschil van 83 betreft ook transit calls.

Tweede helft 2019

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam, verwacht in het tweede halfjaar een stabilisering. ‘De stijging van de kolenoverslag heeft te maken met gunstige prijsomstandigheden van steenkool. Normaliter is de seizoensopbouw van kolenvoorraden later in het jaar zichtbaar in de overslagcijfers. Vorig jaar was bovendien een flinke daling te zien in kolenoverslag voor het Duitse achterland door de lage waterstand. Naar verwachting zal de groei in natte bulk doorzetten vanwege gunstige marktomstandigheden. Ook verwachten we een verdere groei in general cargo, waaronder containers.’

Amsterdam Metropolitan Port

Op wereldschaal is de Amsterdamse havenregio, die bestaat uit de havens van Amsterdam, Beverwijk, Zaandam en Velsen/IJmuiden, een belangrijk logistiek knooppunt. De strategische en centrale ligging in Europa maakt de haven makkelijk bereikbaar en verzekert verbindingen met alle grote Europese markten. Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse haven. Daarnaast stimuleert het duurzame economische ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. Door te werken aan een snelle, schone en slimme haven, wordt toegewerkt naar de Visie 2030: Amsterdam Metropolitan Port.