Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Europese subsidie voor verbeteren spoorverbinding Zaancorridor

05-07-2022 Nieuws #mobiliteit

De Europese Unie stelt € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de spoorverbindingen tussen de regio Amsterdam en de regio Alkmaar, de zogenoemde Zaancorridor. Hiervan gaat € 1,1 miljoen naar het project Guisweg in Zaandijk, waar de mogelijkheid van een tunnel onder het spoor wordt onderzocht.

De subsidie draagt bij aan een breder onderzoek naar het vervangen van spoorkruisingen door tunnels en viaducten. De gemeente Alkmaar heeft in samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Dijk en Waard een aanvraag ingediend voor het opheffen van drie verschillende spoorkruisingen op de Zaancorridor, ondersteund door de Vervoerregio Amsterdam. Naast de Guisweg gaat het om het stationsgebied in Heerhugowaard en de Helderseweg in Alkmaar.

‘Regionale samenwerking werkt’

‘Europa erkent met deze subsidie de prioriteit en urgentie van de Zaancorridor en tegelijk die van het project Guisweg’, zegt Gerard Slegers, vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder van de gemeente Zaanstad. ‘Het project moet in de toekomst niet alleen bijdragen aan een veiligere spoorwegovergang voor onze reizigers, maar ook aan minder wachttijden en dus een betere doorstroom van het verkeer. Bovendien biedt een betere ontsluiting van het gebied nieuwe mogelijkheden wat betreft de woningbouwopgave. We willen nieuwe bewoners namelijk zo goed mogelijk OV bieden. Zo dragen we met zijn allen bij aan een duurzame bereikbaarheid van de regio. Ten slotte laat de toekenning zien dat bestuurlijke regionale samenwerking werkt. Met elkaar hebben we in relatief korte tijd deze Europese subsidieaanvraag succesvol kunnen afronden.’