Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Europese subsidie van € 58,5 miljoen voor duurzame industrie IJmond

05-12-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie

De regio IJmond krijgt een Europese subsidie van € 58,5 miljoen voor het versnellen van de transitie naar een duurzame industrie. Het geld is door de Europese Commissie toegekend uit het zogenoemde Just Transition Fund (JTF). Wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen: ‘We kunnen aan de slag om van de IJmond de groene stekker van Nederland te maken: dé plek waar het gebeurt op het gebied van duurzame industrie en slimme energieoplossingen.’

De gemeenten in de IJmond hebben begin dit jaar samen met de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst IJmond en uitvoeringsorganisatie Kansen voor West een regionaal industrieel transitieplan opgesteld. De grootste opgaven hierin zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt.

Grote betekenis voor de IJmond

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt boven op de Europese bijdrage € 5 miljoen beschikbaar, waarmee de IJmond meer dan € 60 miljoen kan besteden. ‘Dit betekent veel voor de IJmond’, zegt wethouder Verwoort. ‘Dit enorme bedrag geeft een forse impuls aan al die bedrijven en instellingen die goede ideeën hebben over hoe wij als IJmond de stap naar een groene industriezone kunnen maken.’

Duurzame ideeën van bedrijfsleven

Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie zijn bedrijven, scholen en maatschappelijke instanties uit de regio al opgeroepen om met duurzame ideeën te komen. Indieners van plannen die zelf 50% van de kosten kunnen dragen, komen in aanmerking voor een subsidie van de overige 50%. Vanuit het JTF-fonds geldt per project een minimale bijdrage van € 200.000,- en een maximum van € 2 miljoen.

Het regionale bedrijfsleven heeft al dertig duurzame transitieplannen bedacht, waarvoor JTF-subsidie kan worden aangevraagd. Een voorbeeld is ‘Symphony Wave Power’, waarbij energie uit golfslag wordt gehaald. Een ander voorbeeld is het bewerken van medisch afval, zodat het kan worden hergebruikt.

‘Prachtige kans’

Wethouder Verwoort spreekt van een prachtige kans. ‘Natuurlijk zijn de uitdagingen van de industriële transitie groot. Uitdagingen vormen echter niet alleen een bedreiging, maar juist ook een kans. Want als wij erin slagen om als IJmond de hoofdstad van de offshore wind te worden, hier het cluster voor slimme energieoplossingen te creëren én om in onze regio de stap naar de productie van groen staal te maken, zetten wij hier écht iets neer.’

Subsidie aanvragen

Ondernemers uit de IJmond die een subsidieaanvraag willen indienen, kunnen terecht op de website jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl. De subsidies worden gedurende 2023 in drie rondes verstrekt.