Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Eén op de vijf nieuwbouwwoningen in MRA vanaf 2025 van hout

21-10-2021 Nieuws #bouwen en wonen#circulaire economie#duurzaamheid#ruimte

In 2025 wordt één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout gemaakt. Dat is het streven van de Green Deal Convenant Houtbouw, waar op 21 oktober meer dan tachtig organisaties hun handtekening onder hebben gezet.

Vanaf 2025 is 20% van de woningproductie in de MRA van hout en andere biobased materialen, zodat woningen sneller en duurzamer worden gebouwd, zo staat in het convenant. Dat levert jaarlijks een reductie op van circa 220.000 ton CO-2-uitstoot en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof. Houtbouwwoningen die op een industriële wijze worden geproduceerd en op voldoende locaties kunnen worden gebouwd, zijn betaalbaarder, gemaakt van gezonde materialen en zorgen voor minder bouwafval.

Intensieve samenwerking

De Green Deal Convenant Houtbouw is opgesteld in een intensieve ‘triple helix’-samenwerking: overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, van startups tot grote bedrijven, kwamen tot een flinke lijst afspraken, zowel in algemene zin als per type partij. Het gezamenlijke doel vraagt flinke inspanningen van alle partijen op uiteenlopende gebieden, van vernieuwing van kennis en werkwijzen tot een andere inzet van de bestaande werkcapaciteit. Deze inspanningen kunnen alleen worden bereikt door voortdurende samenwerking. De deelnemende partijen willen gebruik maken van elkaars expertise, processen zo eenvoudig mogelijk maken en steeds zo transparant mogelijk de opgave en oplossingen bespreken.

Wat gaat er gebeuren?

Een belangrijk onderwerp van de Green Deal is het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Ook bekijken de partijen of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is. Ten slotte werken de betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de business cases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare tijd zal worden verbeterd.

Start van de Green Deal

Nu het convenant officieel is getekend, kunnen de partijen aan de slag om te werken aan 20% circulaire houtbouw. De komende jaren wordt deze intensieve triple helix-samenwerking doorgezet. Ondertekenaars zijn gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, houtproducerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties.

Het gaat om de volgende partijen:

Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Gemeente Purmerend, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Edam-Volendam, Gemeente Beemster, Provincie Flevoland, het Rijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemskerk, HBB Groep, Waterland Real Estate, NEPROM, VORM, AM, Synchroon, Fakton, BPD, Boelens de Gruyter, Bart de Jong Projectontwikkelaar, Heutink Groep, Heijmans, Koopmans Bouwgroep, De Groot Vroomshoop, BAM Wonen, Daiwa House, De Nijs, Dura Vermeer, Parteon, Wooncompagnie, Ymere, Timpaan, Goedestede, Intermaris, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, De Alliantie, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, ROC van Amsterdam-Flevoland, Stichting Techlands, TU Delft, Boom Builds, Centrum Hout, Lister Buildings, Derix, Finch Buildings, Ursem, Stichting WikiHouse NL, SustainerHomes, Noordereng Groep, Staatsbosbeheer, Startblock, Holland Houtland, Lingotto, LEVS Architecten, Common Affairs, Olaf Gipser Architects, Orga Architect, Ssse|OvO associates architects, JoustraReid architecten bv, Dam en Partners Architecten, DP6, M3H, Mecanoo, Dok architecten, VMX Architects, Lab03, Natrufied Architecture, Team V, Superuse Studios, Vesteda, Syntrus Achmea, Home.Earth, Bouwinvest, Rabobank, ABN AMRO, Arup en Sweco.