Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Economie groeide bescheiden in 2023, Haarlemmermeer landelijk koploper

14-03-2024 Nieuws #economie

De Nederlandse economie is in 2023 bescheiden gegroeid, met 0,1 procent. In alle regio’s van het land was de economische groei lager dan een jaar eerder. De hoogste groei werd behaald in Noord-Holland en Noord-Brabant, in beide provincies ongeveer 1 procent. Flevoland doet daar met een groei van 0,9 procent nauwelijks voor onder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. De regio ‘Haarlemmermeer en omgeving’ liet in 2023 met 3,6 procent de hoogste groei zien in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is daarmee ook landelijk koploper.

Ook in de meeste andere delen van de MRA was de economische groei vorig jaar relatief hoog ten opzichte van het landelijke beeld. Zo groeide de economie van Amsterdam met 1,2 procent en van de regio ‘Overig Agglomeratie Amsterdam’ was de groei 1,6 procent. In Almere was de groei 1,2 procent, in de ‘agglomeratie Haarlem’ 1,7 procent, in Gooi en Vechtstreek 0,9 procent en in de Zaanstreek 0,2 procent. De regio ‘Edam-Volendam en omgeving’ noteerde een krimp van 0,7 procent en in de IJmond bedroeg de krimp 5 procent.

De regionale verschillen in economische groei zijn in 2023 in belangrijke mate bepaald door het soort industrie binnen een regio. In de IJmond had de industrie relatief veel last van de hogere energieprijzen, licht het CBS toe. De metaalindustrie is immers energie-intensief.

Waar in de meeste provincies sprake was van economische groei, was in vier provincies in 2023 sprake van economische krimp ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat was het geval in Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland. De provincie Groningen kende met 9,1 procent de grootste krimp. Dit komt met name door de afbouw van de gaswinning.

Ondanks de lagere groeicijfers in 2023 was de omvang van de economie in bijna alle regio’s van Nederland duidelijk groter dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.