Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Economie Flevoland: krachtige ontwikkeling met bovengemiddelde groei

14-04-2023 Nieuws #economie

De omvang van de economie in de provincie Flevoland is over de afgelopen tien jaar per saldo harder gegroeid dan die van Nederland als geheel. De werkgelegenheid groeide bovengemiddeld en de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen kwam terecht in een stroomversnelling. Ook groeit de Flevolandse bevolking bovengemiddeld. Deze groeicijfers zijn echter niet goed voor een gelijke toename van de zogenoemde ‘brede welvaart’. Onderdelen van de brede welvaart worden in Flevoland als lager dan gemiddeld ervaren. Dat blijkt uit de eerste editie van de Flevoland Monitor.

De monitor beschrijft op basis van data de stand en ontwikkeling van de economie in Flevoland. De provincie heeft 444.850 inwoners en telt 205.200 banen. Ruim driekwart van de inwoners in de leeftijd van 15 tot 75 jaar heeft een baan. Het aantal inwoners groeit al geruime tijd harder dan het landelijk gemiddelde en die groei lijkt zich zelfs te versnellen. Jaarlijks verhuizen meer mensen vanuit andere regio’s in Nederland naar Flevoland dan dat er mensen vertrekken.

Op een schaal van 0 tot 1 scoort Flevoland 0,68 voor de mate waarin de inwoners brede welvaart ervaren. Van de Flevolanders ervaart 13% de brede welvaart als onvoldoende.

Hier vindt u de Flevoland Monitor 2023.