€ 200 miljoen uit Nationaal Groeifonds voor warmteprojecten

12-07-2022 Nieuws #duurzaamheid#economie

Het consortium NieuweWarmteNu! (NWN!) ontvangt definitief € 200 miljoen uit het Nationaal Groeifonds voor projecten waarmee het gebruik van aardgas voor verwarming versneld kan worden afgebouwd tegen acceptabele kosten. Met de goedkeuring van de aanvraag kunnen 26.000 woningen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas worden afgekoppeld. Bovendien wordt het mogelijk om een aantal innovaties in de praktijk te laten zien.

‘De projecten van NWN! gaan zorgen dat er veel meer woningen en bedrijven onafhankelijk worden van aardgas in de komende jaren’, zegt Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep van NWN! ‘Bovendien versterkt het de Nederlandse economie en leidt het tot een aanzienlijke CO2-reductie.‘

Duurzame warmtebronnen

In de goedgekeurde projecten worden verschillende duurzame warmtebronnen ingezet, zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie. Er zijn ook diverse vormen van eigendom en beheer opgenomen, waarbij soms warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer zijn en in andere projecten gemeenten of een lokale wijkcoöperatie.

Consortium

In het consortium NWN! werken verschillende partijen, waaronder de Metropoolregio Amsterdam, aan de versnelling van de inzet van duurzame collectieve warmtesystemen. Naast de twaalf duurzame collectieve warmtesystemen die NWN! in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw gaat realiseren, worden zes innovaties in de praktijk gedemonstreerd, zoals grootschalige seizoensopslag van warmte. Door ongebruikte warmte in de zomer op te slaan, kunnen duurzame warmtebronnen effectiever worden ingezet.