Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Dinsdag 23 maart: Metropoolregio Actueel over de kracht van de polycentrische metropool

09-03-2021 Nieuws #ruimte

Wat wordt bedoeld met de polycentrische metropool? Kan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op basis van deze ruimtelijk-economische ontwikkeling nog aantrekkelijker worden? En hoe vormen de MRA-programma’s, zoals de Verstedelijkingsstrategie en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, een versterking van dit polycentrische principe?

De rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel op dinsdag 23 maart stond geheel in het teken van de polycentrische metropool. In het format van MRA University gaven twee ervaren stedenbouwkundigen hun visie op de wijze waarop verdere verstedelijking mogelijk is in de polycentrische gedachte.

Terugkijken

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Sprekers

Maurits de Hoog is oud-hoogleraar Stad en Regio aan de TU Delft. Eerder werkte hij lang bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Nu werkt hij als zelfstandig stedenbouwkundig adviseur.

Enno Zuidema is hoofd Stedenbouw van het gerenommeerde bureau MVRDV. Hij is onder meer betrokken bij de herontwikkeling van de Jaarbeurs in Utrecht, de Floriade in Almere en bij stedelijke ontwikkelingen in Europa.

De deskundigen gaan tijdens de uitzending in op de opgaven die gepaard gaan met versterking van de stadsharten als knooppunten, het belang van het open landschap en de klimaatdoelen van onze metropool, de ruimtelijke spreiding van economische activiteiten, de binnenstedelijke woningproductie en de benodigde kracht van de regionale samenwerking tussen publieke en private organisaties om een goede verstedelijking tot stand te brengen.

Tafelheer is Lex Brans, programmaleider Versnelling Woningbouw MRA en Bouwambassadeur van de provincie Noord-Holland. Gespreksleider is Bob van der Zande, Urban Strategist en adviseur van de MRA.

Uitzendingen Metropoolregio Actueel

Wilt u weten welke uitzendingen van Metropoolregio Actueel zijn gepland en u alvast aanmelden? Of wilt u een uitzending terugkijken? Een compleet overzicht van alle uitzendingen vindt u hier: metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel.