Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

De Groene Stelling: een nieuw perspectief voor boeren, landschap en bewoners in de regio Amsterdam

31-05-2023 Nieuws #duurzaamheid#economie#landschap#ruimte

Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te ontwikkelen: De Groene Stelling. Een gebied waar wordt gezorgd voor gezond voedsel uit een prachtig, biodivers en toegankelijk landschap, dicht bij de stad, met ruimte voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie. In totaal beslaat dit gebied maar liefst 25.000 hectare. Hiermee wordt boeren een toekomst geboden en bewoners een mooier en toegankelijker landschap.

De partijen doen een oproep aan iedereen in het gebied – boeren, bewoners, bedrijven en overheden – om mee te doen. Dit kan door bijvoorbeeld bij te dragen aan de aanplant van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland of het kopen van lokale biologische yoghurt.

De oude Stelling als inspiratie

De oude Stelling van Amsterdam, Unesco-werelderfgoed, is een inspiratie voor de toekomstige Groene Stelling. ‘Vroeger is deze stelling gebouwd om de vijand buiten te houden en werd daarbinnen voedsel verbouwd, zodat de belegering kon worden overleefd. De nieuwe, Groene Stelling ligt binnen de oude Stelling en hier gaan we op basis van de oude ingrediënten het landschap van de toekomst ontwikkelen’, zegt Jeroen van Herk, een van de initiatiefnemers van het plan.

Voedsel voor de stad, ruimte voor natuur en water en een toegankelijker landschap

De Groene Stelling is een initiatief van 13 partijen om een mooi en productief landschap rond de steden Haarlem, Hoofddorp, Beverwijk, Purmerend, Amsterdam en andere plaatsen te ontwikkelen. De inzet is een sterker met de stad verbonden landschap, waar:

1. gezond voedsel voor de bewoners wordt geproduceerd;
2. meer ruimte is voor natuur en water
3. meer ruimte aan recreatie en ontspanning wordt geboden.

‘Boeren zijn belangrijk voor de toekomst van dit gebied. Ze produceren niet alleen voedsel, ze beheren ook dit mooie historische landschap. Alleen samen kunnen we dit op een toekomstgerichte manier invullen’, zegt Dirk van der Beek, directeur van Boeren van Amstel.

Samenwerking van boeren, bewoners, maatschappelijke partijen en bedrijven

Het initiatief is een unieke samenwerking van bewoners, agrarische organisaties, maatschappelijke partijen en bedrijven. Deze partijen gaan de komende twee jaar aan de slag om zeven concrete actiepunten te realiseren, ieder vanuit zijn eigen kracht.

Dit betreffen concrete acties om meer bomen aan te planten waar dat kan, meer kruidenrijk grasland in te zaaien en een nieuwe coöperatie op te zetten om natuurinclusieve producten beter af te zetten in de stad. Daarnaast wordt meer ruimte voor natuur en water gemaakt om de biodiversiteit te versterken en de regio klimaatadaptiever te maken.

‘Behalve met voedsel en natuur gaan we ook aan de slag met recreatie. We gaan nieuwe wandel- en fietsroutes realiseren en een interessante nieuwe SmaakRoute voor producten van het platteland ontwikkelen’, zegt Frits Brouwer van de ANWB.

De Groene Stelling is ook een beweging van mensen en partijen die hieraan willen bijdragen. Het is dus een open uitnodiging aan andere bewoners, ondernemers, organisaties en overheden om mee te doen.

Meer informatie

De dertien deelnemende partijen zijn: Wilder Land, Urgenda, Trees for All, Boeren van Amstel, Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid, Anna’s Hoeve, Fortwachter Penningsveer, Local2Local, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Pakhuis de Zwijger, Rabobank en ANWB.

Het initiatief wordt ondersteund door: OAK consultants en Strootman Landschapsarchitecten.

En mede mogelijk gemaakt door: Commonland en Metropoolregio Amsterdam.

Meer informatie vindt u op de website www.degroenestelling.nl.