Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

17-08-2020 Nieuws #economie

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is het aantal inwoners op veel plaatsen gedaald. De bevolking krimpt ook in gebieden waar het aantal inwoners in de eerste twee maanden van 2020 nog toenam. De bevolkingsafname komt niet alleen door oversterfte als gevolg van het virus, maar ook door de afgenomen immigratie. De omslag is relatief het sterkst in de regio Amsterdam, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de weken vóór de corona-epidemie in Nederland groeide de landelijke bevolking wekelijks met 13,4 per 100.000 inwoners. In maart en april sloeg deze groei om in een bevolkingskrimp van 5,3 per 100.000 inwoners per week. De bevolking van Nederland nam in vier weken af met 3.708 personen.

De impact van de coronacrisis op de bevolkingsontwikkeling verschilt tussen regio’s. In delen van Drenthe en Zeeland nam de bevolking juist wat toe. De sterfte als gevolg van het coronavirus was hier relatief beperkt en migratie uit het buitenland speelt in deze regio’s een bescheiden rol, stelt het CBS vast.

Grootste verandering in regio Amsterdam

De grootste verandering in de bevolkingsgroei vond plaats in de zogenoemde Corop-regio Groot Amsterdam, een statistische indeling waartoe dertien gemeenten rond Amsterdam behoren. In de weken voor de coronacrisis groeide de bevolking hier met 34 per 100.000 inwoners per week, daarna was er een krimp van 23 per 100.000 inwoners per week. Deze daling hangt samen met een negatief migratiesaldo: in de regio vestigden zich minder mensen dan er vertrokken. Dit negatieve saldo komt zowel voor rekening van een dalende binnenlandse migratie als de afgenomen immigratie. Voor de coronacrisis kwamen veel arbeidsmigranten uit India, de Verenigde Staten en Europese landen naar Groot-Amsterdam, maar daarvan is nu volgens het CBS nauwelijks nog sprake. Maar ook de binnenlandse migratie daalde aanzienlijk.

Ook in de andere delen van de Metropoolregio Amsterdam heeft de coronacrisis een negatieve invloed op de bevolkingsontwikkeling. Zo sloeg de bevolkingsgroei in de agglomeratie Haarlem en in de Zaanstreek eveneens om in krimp en in de IJmond, de Gooi en Vechtstreek en Flevoland vlakte de bevolkingsgroei sterk af.