Colleges in MRA besluiten over afspraken Duurzaamheid Top oktober

12-07-2021 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid

De afspraken die de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in oktober willen maken tijdens de Duurzaamheid Top zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van de MRA-deelnemers. In mei waren de concept-afspraken al gedeeld en op basis van de reacties die hierop zijn gegeven, zijn de afspraken definitief gemaakt.

De afspraken zijn aan de colleges verstuurd door de Flevolandse gedeputeerde Cora Smelik in haar rol als voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. Smelik vraagt de colleges een besluit te nemen over de ondertekening van de afspraken op 15 oktober. De colleges kunnen daarbij per afspraak een afweging maken. Smelik verzoekt de colleges voor 1 oktober te laten weten welke afspraken worden ondertekend.

Ook zijn de afspraken voorgelegd aan vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van kennisinstellingen die bij de afspraken betrokken zijn. Zij nemen in de aanloop naar de Duurzaamheid Top eveneens een besluit, zodat zij namens hun organisaties een handtekening kunnen zetten.

In totaal zijn vijf afspraken geformuleerd. Het gaat om drie Green Deals over circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. En om twee afspraken die voortkomen uit het MRA-programma Circulaire Economie, over niet-herbruikbaar plastic en circulair inkopen door MRA-overheden.

Lees hier de brief die gedeputeerde Smelik vrijdag 9 juli naar de colleges in de MRA heeft gestuurd en de afsprakenset voor de MRA Duurzaamheid Top 2021.

Bijlage: