Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

CBS: brede welvaart Nederland een na hoogste van de EU

03-06-2024 Nieuws #brede welvaart#economie

Nederland heeft de op een na hoogste ‘brede welvaart’ van de Europese Unie (EU). In Zweden is de brede welvaart het hoogst van alle 27 lidstaten van de EU. Nederland scoort van alle EU-landen het beste op het thema arbeid en vrije tijd. Daarnaast hebben Nederlanders het meeste contact met familie, vrienden of buren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Brede welvaart gaat over het welzijn van mensen. Het is een maatstaf voor alles wat we van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het bijvoorbeeld om zaken als gezondheid, milieu, onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten.

Bij de Europese vergelijking gaat het om de brede welvaart in het ‘hier en nu’, licht het CBS toe. Dat wil zeggen dat niet is gekeken naar de consequenties van deze welvaart voor latere generaties of van mensen elders in de wereld.

Negen thema’s

Om te bepalen hoe het is gesteld met de brede welvaart in het hier en nu heeft het CBS per lidstaat van de EU cijfers vergeleken voor 23 indicatoren bij negen verschillende thema’s. Nederland scoort op 14 van de indicatoren goed, vooral op vertrouwen in andere mensen. Op 2 indicatoren scoort Nederland ongunstig: op de zogenoemde ‘woonquote’ en de gezonde levensverwachting van vrouwen. De woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten wordt besteed.

Op het thema arbeid en vrije tijd scoort Nederland het beste van alle EU-landen. Bij alle vijf de indicatoren voert Nederland de ranglijst aan. De nettoarbeidsparticipatie is het hoogst en de langdurige werkloosheid bijna het laagst.

Ook op het thema samenleving gooit Nederland hoge ogen. Bij alle vier de indicatoren staat Nederland hoog op de ranglijst. Het gaat daarbij onder meer om vertrouwen in andere mensen en vertrouwen in instituties. In Nederland hebben mensen het meeste contact met familie, vrienden of buren. Van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder heeft 74,6% minstens één keer per week contact met hen. In Hongarije, dat op dit onderdeel onderaan staat, is dat 19,8%.

Relatie met materiële welvaart

Materiële welvaart vertaalt zich niet per se in een hogere brede welvaart, maar toch lopen veel aspecten van de brede welvaart redelijk in de pas met de materiële welvaart van een land, stelt het CBS vast. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld de gezonde levensverwachting en de woonquote. Het mediaan beschikbaar inkomen van Nederland is bijvoorbeeld het op twee na hoogste van de EU, maar met de gezonde levensverwachting van vrouwen staat Nederland op plek 20 van de ranglijst. Daarnaast heeft Nederland een van de hoogste woonquotes van de EU, wat als ongunstig wordt gezien voor de brede welvaart.