Burgemeesters willen sociaal offensief in kwetsbare wijken

18-06-2020 Nieuws #arbeidsmarkt#economie

De burgemeesters van vijftien Nederlandse steden hebben het kabinet een manifest aangeboden om extra aandacht te vragen voor de meest kwetsbare gebieden in gemeenten. Namens de vijftien burgemeesters overhandigde burgemeester Jan Hamming van Zaanstad het manifest ‘Kom op voor kwetsbare gebieden’ dinsdag 16 juni aan de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Het manifest is ondertekend door de burgemeesters van twee andere MRA-gemeenten: Femke Halsema van Amsterdam en Ina Adema van Lelystad.

In het manifest beschrijven de burgemeesters de gevolgen van de coronacrisis, waardoor de zorg onder druk staat en banen onzeker worden. ‘Als burgemeesters zien wij echter nog een verontrustend probleem steeds manifester worden: de ontwikkeling van de meest kwetsbare gebieden in ons land.’

‘Stapeling van problemen’

Het gaat daarbij om wijken en buurten waar relatief veel mensen wonen die hulp en ondersteuning nodig hebben, lichten de burgemeesters toe. ‘Hier wonen veel mensen zonder werk, met psychische problemen, in armoede. Huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar criminaliteit als een virus om zich heen grijpt en de levensverwachting structureel lager is. De coronacrisis zorgt in deze gebieden voor een exponentiële toename van deze problematiek.’

Maatschappelijke schade

De burgemeesters wijzen er onder meer op dat mentale gezondheidsproblemen toenemen en spanningen thuis en in de wijk worden versterkt. Zij zien deze ontwikkeling ‘met grote zorg’ gebeuren. ‘Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken. De tweedeling in onze gemeenschap en de kansenongelijkheid nemen nog verder toe, de binding met de rest van de samenleving neemt nog meer af.’

Oproep om te investeren

De bestuurders roepen het kabinet op om juist nu te investeren in deze gebieden en spreken van een ‘uitgestoken hand’. Ze noemen een versnelling en intensivering van de aanpak van deze gebieden ‘onontkoombaar’. ‘Wij pleiten daarom voor een, op deze stedelijke vernieuwingsgebieden toegespitst, sociaal offensief. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt.’

Handtekeningen

Het manifest is ondertekend door de volgende burgemeesters: Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem), Paul Depla (Breda), Johan Remkes (Den Haag), John Jorritsma (Eindhoven), Koen Schuiling (Groningen), Emile Roemer (Heerlen), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Ina Adema (Lelystad), Frans Backhuis (Nieuwegein), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Cor Lamers (Schiedam), Theo Weterings (Tilburg), Jan van Zanen (Utrecht) en Jan Hamming (Zaanstad).

Download

Het gehele manifest kunt u hier downloaden: